Dyżur Prodziekana dra Tomasza Korpysza w sesji egzaminacyjnej

Dyżur  Prodziekana dra Tomasza Korpysza w sesji egzaminacyjnej odbędzie się:

27.06.2016 r. poniedziałek w godz. 9:30-11:00

Czytaj więcej »

Dyżur dr Małgorzaty Furgały

Dyżur dr Małgorzaty Furgały odbędzie się:

w dniu 22 czerwca 2016 r. w godz. 11.45-12.45, (gabinet Prodziekana Korpysza)

w dniu 27 czerwca 2016 r. w godz. 11.00- 13.00, s. 422.

Przeniesienie dyżuru prof. UKSW dr hab. Tomasza Chachulskiego

W dniu 24 czerwca 2016 r. prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski odwołuje dyżur. Pan Dziekan zaprasza na dyżur 23 czerwca 2016 r. o godz. 15.00.

Ankiety oceny pracowników

Szanowni Państwo!

Jak zawsze w końcu semestru mają Państwo możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo uczestniczyli. Ankieta będzie dostępna w systemie USOS, na indywidualnym koncie każdego z Państwa.

Gorąco zachęcam do tego, by zechcieli Państwo poświęcić kilka chwil i wypełnili tę ankietę. Ocenienie zajęć dydaktycznych leży w Państwa

dobrze pojętym interesie, Państwa opinie pozwalają bowiem monitorować program zajęć oraz sposób ich prowadzenia, a także przeprowadzania egzaminów i zaliczeń.

Przypominam, że ankieta ma charakter zamknięty (ocena polega na wyborze odpowiedniej rubryki), ale mogą Państwo również dopisywać swoje ewentualne uwagi (w rubryce „Komentarze”). Chciałbym podkreślić, że ankieta jest w pełni anonimowa. Czytaj więcej »

Spotkanie naukowe Katedry Współczesnego Języka Polskiego i Katedry Historii Języka WNH

Szanowni Państwo,
Katedra Współczesnego Języka Polskiego i Katedra Historii Języka WNH 
zapraszają na część naukową zebrania, w czasie której wysłuchamy 
referatu dr Anny Krasowskiej pt. "Interferencje fonetyczne w 
polszczyźnie Żydów (na materiale szmoncesów kabaretowych)". Spotkanie 
odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2016 r. w sali 321 (Kampus UKSW, 
u. Dewajtis 5) o godzinie 12.00. Do zobaczenia!

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH z dnia 15 czerwca 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zebrała się w trybie natychmiastowym na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016 r., podczas którego stwierdziła uchylenie Uchwały nr 2 z dnia 6 czerwca 2016 r., dotyczącej wyboru do Senatu UKSW przedstawiciela Wydziału spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Na postawie § 18 ust. 1 Załącznika nr 2 do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w celu dokonania wyboru przedstawiciela Wydziału do Senatu UKSW. Zebranie odbędzie się 20 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w sali 302.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

                                                                                                       Przewodnicząca  Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH
                                                                                                                                               Wiesława Tomaszewska

Czytaj więcej »

Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet w Białymstoku

serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję z cyklu

Konferencje Studentów i Studentek Kulturoznawstwa pt.

Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej

14 października 2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj więcej »

Rekrutacja na studia podyplomowe WNH

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:                          

 Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego - szczegółowe informacje

 Podyplomowe Studium Logopedyczne - szczegółowe informacje

 Akademicki Kurs Typografii - szczegółowe informacje

 Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze - szczegółowe informacje

 Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego - szczegółowe informacje

Pełne informacje o studiach podyplomowych mogą Państwo znaleźć w zakładce: http://www.wnh.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe  Czytaj więcej »

Rejestracja na egzamin z Romantyzmu

Szanowni Państwo,

rejestracja na egzamin z Romantyzmu rozpocznie się w dniu 13.06.2016 r. o godz. 20:00. Na egzamin mogą zerejestrować się wyłącznie osoby, które są zapisane na wykład.

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach