Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WNH

Szanowni Państwo
Pracownicy, Absolwenci i Studenci
Wydziału Nauk Humanistycznych
 
Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom naszego Wydziału, połączoną z uroczystym wręczeniem nagród laureatom wydziałowych konkursów na najlepszą pracę licencjacką i magisterską.
 
Uroczystość odbędzie się w sobotę 25 października o godz. 11.30, w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.
 
 

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza

Dyżury Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza odbędą się:
- 17 października  (piątek) o godz. 15.00
- 20 października (poniedziałek) o godz. 12.30

 

Zajęcia z dr Jolantą Stypułkowską - specjalizacja nauczycielska

Szanowni Państwo,

Studenci II roku filologii polskiej (studia I stopnia),

Zajęcia ze specjalizacji nauczycielskiej będą się odbywać według planu:

Psychologia ogólna – czwartek – godz. 8.00-9.30 (sala 215)

Psychologia rozwojowa – czwartek – godz. 9.45-11.15 (sala 328)

Pierwsze zajęcia odbędą się w dn. 16.10.2014

Zaproszenie na spotkanie Wydziałowej Rady Studentów

 Zaproszenie na spotkanie Wydziałowej Rady Studentów

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na zebranie Wydziałowej Rady Studentów, które odbędzie się w poniedziałek 20 października
o godzinie 8 w siedzibie Samorządu Studentów (pok. 018 Stary Budynek).

Szczególnie zapraszamy wszystkich starostów oraz osoby, które chciałyby się włączyć w prace Samorządu wydziałowego jak i ogólnouczelnianego.

Jeśli chcecie mieć wpływ na kształt naszego Uniwersytetu,
nie ma lepszego sposobu na realizację tego celu! Czytaj więcej »

Informacja dla studentów specjalizacji "Media w kulturze" (studia I stopnia)

Szanowni Państwo,


uczestnicy specjalizacji "Media w kulturze". Przedmiot Ikony wyobraźni zbiorowej (obszary literatury i filmu) w roku akad. 2014/2015 jest dedykowany zarówno dla II, jak i dla III roku kulturoznawstwa (studia I stopnia). Zapraszamy Państwa z III roku  (którzy nie mają dostępu do rejestracji) do dziekanatu, zapiszemy Państwa na zajęcia.

Informacja dla studentów specjalizacji filmoznawczej (studia I stopnia)

Szanowni Państwo,
Studenci III roku filologii polskiej i kulturoznawstwa,


od dnia 14.10.2014 rozpoczną się dla Państwa zajęcia Historia filmu polskiego w ramach specjalizacji filmoznawczej (Prowadząca: dr hab. Katarzyna Taras). Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w godz. 8.00-11.15 (sala 210).
Prosimy o rejestrację w systemie USOS.

Specjalizacja "Język i kultura Włoch" dedykowana studentom I stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk Humanistycznych

   W bieżącym roku akademickim 2014/2015 zostaje otwarta nowa specjalizacja przeznaczona dla wszystkich studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, oferująca bogatą ścieżkę dydaktyczną: Język i kultura Włoch. Jej celem jest zaznajomienie uczestników z kulturą Półwyspu Apenińskiego na przestrzeni wieków: od ery Dantego, Petrarki i Boccaccia po Włochy współczesne. Konwersatoria obejmą zróżnicowane obszary tematyczne: literaturę, sztukę, historię, geografię, muzykę, a nawet kuchnię. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Wydziału Nauk Humanistycznych, a także znamienitych specjalistów spoza uczelni, w tym gości z Włoch.

   W program specjalizacji wpisany jest także intensywny lektorat, zakończony egzaminem na poziomie B1, przygotowanym według standardów przewidzianych dla włoskich egzaminów państwowych CILS. Uzyskana w ten sposób solidna znajomość języka pozwoli uczestnikom specjalizacji na swobodne poruszanie się po Włoszech, korzystanie z oferty kulturalnej, a także da możliwość studiowania na włoskich uczelniach, np. w ramach programu Erasmus (Florencja, Neapol, Turyn, Genua). Lektoraty są dostępne już od I semestru specjalizacji, tj. od II roku studiów I stopnia .

 

Czytaj więcej »

Informacje dla studentów specjalizacji “Zarządzanie kulturą”

Szanowni Państwo,
Uczestnicy zajęć na specjalizacji “Zarządzanie kulturą”
 
proszę przyjąć przeprosiny za nieprzewidziane komplikacje związane z planem zajęć na naszej specjalizacji. Jest mi z tego powodu bardzo przykro.
W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że zajęcia z Panem Jackiem Milerem, dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. “Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym” (dla III roku I stopnia) będą odbywać się w poniedziałki w godzinach 8.00-9.30.
Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach