Zaproszenia na przedświąteczne spotkania Wydziału Nauk Humanistycznych

Szanowni Państwo
Pracownicy, Współpracownicy i Studenci
Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
 
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia uprzejmie zapraszam wszystkich Państwa na dwa spotkania o zbliżonym charakterze, pierwsze organizuje Wydział Nauk Humanistycznych, drugie - JM Rektor UKSW:
  • w środę 17 grudnia o godzinie 15.00 w Auli Muzycznej (sala 116, Kampus Dewajtis) Koło Hermeneutyki Literackiej zaprasza na Sympozjum Przedświąteczne zatytułowane Magnificat: Teologia. Sztuka. Tradycja. W spotkaniu wezmą udział m.in. o. prof. Jacek Salij, ks. prof. M. Janocha, a całość otworzy JM ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW.
    Jeśli w tym czasie odbywają się jakiekolwiek zajęcia prowadzone przez Pracowników Wydziału (zarówno w ramach pensum, jak i na godziny zlecone), to bardzo proszę, aby Wykładowcy i Studenci przeszli na obrady Sympozjum  - jak zawsze uważamy w takiej sytuacji, że zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Po spotkaniach kolejne zajęcia odbywają się zgodnie z planem.
  • w czwartek 18 grudnia o godzinie 14.00 w Auli Jana Pawła II (również przy ul. Dewajtis 5) odbędzie się Spotkanie opłatkowe UKSW, na które serdecznie zaprasza JM ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW.

5 stycznia 2014 r.- godziny dziekańskie

Szanowni Państwo
Pracownicy, Współpracownicy i Studenci WNH UKSW
 

Przychylając się do prośby Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, uprzejmie informuję, że ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 5 stycznia 2015 roku. Jednocześnie proszę wszystkich Państwa prowadzących w tym dniu zajęcia o odrobienie odwołanych wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów bądź wydłużając stosownie kolejne spotkania o 10-15 minut, bądź też umawiając się ze studentami w dodatkowym terminie uzgodnionym również z dziekanatem.

Z wyrazami szacunku Tomasz Chachulski

dziekan WNH

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza odbędzie się wyjątkowo:
19 grudnia  (piątek) od godz. 11.30 do 13.00
 

Zaproszenie na Sympozjum Przedświąteczne

Koło Hermeneutyki Literackiej UKSW ma zaszczyt zaprosić wszystkich na Sympozjum Przedświąteczne.  Odbędzie się ono w najbliższą środę 17 grudnia o godzinie 15.00 w Auli Muzycznej (sala 116, Kampus Dewajtis). Nie ma przed Bożym Narodzeniem na Wydziale Nauk Humanistycznych czegoś, co zwykło się nazywać opłatkiem. Żeby zaznaczyć jakoś specyfikę czasu, wprowadzić się w świąteczny nastrój, a jednocześnie nie zapominać, gdzie jesteśmy i czego dotyczą nadchodzące wydarzenia, Koło postanowiło zorganizować spotkanie poświęcone hymnowi Magnificat. Zaproszeni zostali wybitni teologowie, historycy sztuki i literatury. Po prelekcjach zapraszamy na część artystyczną w wykonaniu scholi pod kierunkiem pani Doroty Dąbrowskiej oraz na poczęstunek. Zachęcamy (w porozumieniu z władzami wydziału) osoby, które prowadzą w tym czasie zajęcia, do dołączenia razem ze studentami, albo umożliwienia im udziału w spotkaniu.

 

Program spotkania:

Czytaj więcej »

Zaproszenie na pokaz filmu "Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy?"

Koło Językoznawcze UKSW zaprasza na pokaz filmu "Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy?" - wzbogaconego animacjami wywiadu z jednym z najważniejszych współczesnych intelektualistów.
Pokaz odbędzie się w środę 17 grudnia w godz. 11.30-13.00 w Auli Jana Pawła II. Wstęp jest wolny. Pokaz zostanie poprzedzony kilkuminutowym wprowadzeniem, w którym bardzo krótko i przystępnie przybliżona zostanie postać bohatera filmu i jego rola we współczesnej humanistyce.
Więcej informacji na temat tej produkcji można znaleźć na stronie:
http://www.filmweb.pl/film/Czy+Noam+Chomsky+jest+wysoki+czy+szcz%C4%99%C5%9Bliwy-2013-700753

Specjalizacja "Język i kultura Włoch" przeznaczona dla studentów I stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk Humanistycznych

   W bieżącym roku akademickim 2014/2015 zostaje otwarta nowa specjalizacja przeznaczona dla wszystkich studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, oferująca bogatą ścieżkę dydaktyczną: Język i kultura Włoch. Jej celem jest zaznajomienie uczestników z kulturą Półwyspu Apenińskiego na przestrzeni wieków: od ery Dantego, Petrarki i Boccaccia po Włochy współczesne. Konwersatoria obejmą zróżnicowane obszary tematyczne: literaturę, sztukę, historię, geografię, muzykę, a nawet kuchnię. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Wydziału Nauk Humanistycznych, a także znamienitych specjalistów spoza uczelni, w tym gości z Włoch.

   W program specjalizacji wpisany jest także intensywny lektorat, zakończony egzaminem na poziomie B1, przygotowanym według standardów przewidzianych dla włoskich egzaminów państwowych CILS. Uzyskana w ten sposób solidna znajomość języka pozwoli uczestnikom specjalizacji na swobodne poruszanie się po Włoszech, korzystanie z oferty kulturalnej, a także da możliwość studiowania na włoskich uczelniach, np. w ramach programu Erasmus (Florencja, Neapol, Turyn, Genua). Lektoraty są dostępne już od I semestru specjalizacji, tj. od II roku studiów I stopnia .

 

Czytaj więcej »

Wybory prodziekana ds. naukowych i ogólnych WNH

Uprzejmie informuję, że w związku z urlopem p. dr Magdaleny Ślusarskiej w dniu 1 grudnia 2014 r. odbyły się wybory uzupełniające do składu Kolegium dziekańskiego i nowym prodziekanem ds. naukowych i ogólnych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW została wybrana p. dr Katarzyna Jażdżewska, filolog klasyczny, pracownik Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa. Gratuluję Pani Dziekan i życzę udanej pracy na nowym stanowisku.
 
Pani Doktor Magdalenie Ślusarskiej - prodziekanowi ds. naukowych i ogólnych w latach 2010-2014 - składam gorące i najserdeczniejsze podziękowania za trud włożony w kierowanie sprawami naukowymi Wydziału, zaangażowanie w działania o najróżniejszym charakterze, bez których Wydział nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Pragnę przypomnieć, że Pani Dziekan brała w tym czasie udział we wszystkich strategicznych przedsięwzięciach, m.in. w przygotowaniu wniosków o badania statutowe, ocenę parametryczną, uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego i występowania o tytuł naukowy - i wielu, bardzo wielu innych pracach na rzecz Wydziału. Szczególną wdzięczność jestem winien Pani Dziekan za przenikliwość i obiektywizm sądów, którymi wspomagała wszelkie decyzje podejmowane na WNH w ostatnich latach. Mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na radę i wsparcie Pani Dziekan także w kolejnych latach naszej wspólnej pracy na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
 
prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski
dziekan WNH

Zajęcia prof. UKSW dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej

Szanowni Państwo,
Studenci I roku studiów II stopnia filologii polskiej,
Najbliższe zajęcia z Literatury powszechnej z Panią Prof. Anną Szczepan-Wojnarską odbędą się według harmonogramu:
10.12.2014 - godz. 15.00-18.15 (sala 116)
17.12.2014 - godz. 15.00-18.15 (sala 043)

Koło Językoznawcze UKSW zaprasza Pracowników i Studentów WNH

Koło Językoznawcze UKSW zaprasza Pracowników i Studentów WNH na spotkanie poświęcone problemowi nieostrości. Naszym gościem będzie Pani dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, która przedstawi referat zatytułowany: "Kilka uwag o swego rodzaju nieostrości i jej jakby wykładnikach". Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 grudnia o godz. 16.30 w sali 214. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach