Rekrutacja na studia niestacjonarne

Strona głównaZdjęcie

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA POLSKA - studia I i II stopnia
KULTUROZNAWSTWO - studia I i II stopnia

więcej...

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dokumenty na studia niestacjonarne przyjmujemy od 1 lipca do 30 września 2016 r.

Szczegóły w zakładce - Dla kandydatów

Czytaj więcej »

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Filologia polska - lista rankingowa

Filologia klasyczna - lista rankingowa

Filologia włoska - lista rankingowa

Kulturoznawstwo - lista rankingowa

Muzeologia - lista rankingowa

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Filologia polska - lista rankingowa

Filologia klasyczna - lista rankingowa Czytaj więcej »

Dyżur dr Małgorzaty Furgały

Dyżur dr Małgorzaty Furgały odbędzie się:

w dniu 18 lipca 2016 r. w godz. 10:00-11.00, s.422

Dyżur Prodziekana dra Tomasza Korpysza

Dyżur  Prodziekana dra Tomasza Korpysza w sesji egzaminacyjnej odbędzie się:

08.07.2016 r. piątek w godz. 8:30-10:00

Czytaj więcej »

Terminy składania prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

osoby, które chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego w dniach 12-15 września, powinny złożyć pracę (z podpisem promotora) oraz pozostałe wymagane dokumenty  do 5 września, a osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu 21-22 września - do 13 września.

Dziekanat nie będzie przyjmował prac (które miałyby być podstawą egzaminu dyplomowego w powyższych dniach) w późniejszym terminie.

Łączę wyrazy szacunku

Tomasz Korpysz

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się

w zakładce PRACE DYPLOMOWE

Czytaj więcej »

Przeniesienie dyżuru prof. UKSW dr hab. Tomasza Chachulskiego

W dniu 24 czerwca 2016 r. prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski odwołuje dyżur. Pan Dziekan zaprasza na dyżur 23 czerwca 2016 r. o godz. 15.00.

Ankiety oceny pracowników

Szanowni Państwo!

Jak zawsze w końcu semestru mają Państwo możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo uczestniczyli. Ankieta będzie dostępna w systemie USOS, na indywidualnym koncie każdego z Państwa.

Gorąco zachęcam do tego, by zechcieli Państwo poświęcić kilka chwil i wypełnili tę ankietę. Ocenienie zajęć dydaktycznych leży w Państwa

dobrze pojętym interesie, Państwa opinie pozwalają bowiem monitorować program zajęć oraz sposób ich prowadzenia, a także przeprowadzania egzaminów i zaliczeń.

Przypominam, że ankieta ma charakter zamknięty (ocena polega na wyborze odpowiedniej rubryki), ale mogą Państwo również dopisywać swoje ewentualne uwagi (w rubryce „Komentarze”). Chciałbym podkreślić, że ankieta jest w pełni anonimowa. Czytaj więcej »

Spotkanie naukowe Katedry Współczesnego Języka Polskiego i Katedry Historii Języka WNH

Szanowni Państwo,
Katedra Współczesnego Języka Polskiego i Katedra Historii Języka WNH 
zapraszają na część naukową zebrania, w czasie której wysłuchamy 
referatu dr Anny Krasowskiej pt. "Interferencje fonetyczne w 
polszczyźnie Żydów (na materiale szmoncesów kabaretowych)". Spotkanie 
odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2016 r. w sali 321 (Kampus UKSW, 
u. Dewajtis 5) o godzinie 12.00. Do zobaczenia!

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH z dnia 15 czerwca 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zebrała się w trybie natychmiastowym na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016 r., podczas którego stwierdziła uchylenie Uchwały nr 2 z dnia 6 czerwca 2016 r., dotyczącej wyboru do Senatu UKSW przedstawiciela Wydziału spośród pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Na postawie § 18 ust. 1 Załącznika nr 2 do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w celu dokonania wyboru przedstawiciela Wydziału do Senatu UKSW. Zebranie odbędzie się 20 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w sali 302.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

                                                                                                       Przewodnicząca  Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH
                                                                                                                                               Wiesława Tomaszewska

Czytaj więcej »

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach