Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Nauk Humanistycznych rozpoczyna prowadzenie studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa. Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne  9 i 10 września 2014.
Szczegółowe informacje  znajdą Państwo na stronie:
 
 

Pomoc matarialna dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku

2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi: Czytaj więcej »

Ważna informacja dla studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich!

Szanowni Państwo,
jak Państwo zapewne już wiedzą od promotorów swoich prac dyplomowych wrześniowe egzaminy dyplomowe (zwyczajowo nazywane obronami prac dyplomowych) zostaną przeprowadzone w z góry określonych terminach:
11 września (czwartek)
12 września (piątek)
oraz
18 września (czwartek)
19 września (piątek)

W praktyce oznacza to, że osoby, którą chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego 11 i 12 września, muszą w dziekanacie  złożyć pracę, indeks i stosowne dokumenty najpóźniej 5 września, a osoby z II tury - najpóźniej 12 września.
Egzaminy osób, które złożą prace później, będą się odbywać już w październiku.
Egzaminy dyplomowe w innych terminach będą się mogły odbyć jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Łączę pozdrowienia

Tomasz Korpysz

Czytaj więcej »

Dyżury Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza

Dyżury Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza odbędą się w następujących terminach:
 
27 VIII w godz. 13.30-14.30
2 IX w godz. 9.30-11.30

5 IX w godz. 9.30-11.30
10 IX w godz. 9.30-11.30

Test poziomujący i rejestracje na lektoraty

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów

stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich

(stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

 

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

 

Specjalizacja muzeologiczna

Uwaga - decyzją Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW i Rady Instytutu Filologii Polskiej od 1 października 2014 r. studenci filologii polskiej oraz kulturoznawstwa będą mogli wybierać wśród różnych specjalizacji także specjalizację  muzeologiczną na I stopniu (licencjat)  i na II stopniu (magisteria) studiów, przygotowującą do pracy w muzeach o profilu humanistycznym (literackich, biograficznych, historycznych, religijnych i sakralnych, antropologicznych, związanych z kulturą regionalną i muzeach międzykulturowych), realizujących programy ekspozycji narracyjnych, opiekujących się dziedzictwem niematerialnym, muzeach prospołecznych. Czytaj więcej »

Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów II stopnia

Wydział Nauk Humanstycznych UKSW

rok akademicki 2014/2015

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów II roku

Filologia polska - pobierz dokument

Filologia: specjalność filologia klasyczna - pobierz dokument

Kulturoznawstwo - pobierz dokument

Osoby zakwalifikowane mogą składać dokumenty w kampusie przy ul. Dewajtis 5, w sali 214.

Dokumenty można składać w dniach 17 – 18, 21 – 24 lipca 2014 w godz. 9.00 – 15.00

oraz 25 lipca w godz. 9.00 – 12.00.

Czytaj więcej »

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: www.nauka.gov.pl

Ostatnia Rada Wydziału Nauk Humanistycznych, która może opiniować wnioski odbędzie się 8 września. W związku z tym dokumenty należy składać w dziekanacie WNH do 5 września.

 

Studia Podyplomowe WNH

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:                          

                           • Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego

                           • Podyplomowe Studia - Zarządzanie Kulturą

                           • Akademicki Kurs Typografii

                           • Akademicki Kurs Projektowania Fontów

                           • Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze

                            • Podyplomowe Studium Logopedyczne

                           • Studia podyplomowe - Kształcenie polonistyczne z wykorzystaniem nowych technologii
                             w pracy z uczniem zdolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

                           • Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Pełne informacje o studiach podyplomowych mogą Państwo znaleźć w zakładce: http://www.wnh.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe

Czytaj więcej »

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach