Dyżur Prodziekana dra Tomasza Korpysza

Dyżur Prodziekana ds. studenckich odbędzie się 31.08.2015 r. w godz. 10:00-13:00.

Czytaj więcej »

Terminy składania wniosków w Dziale Pomocy Materialnej

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2015 roku Czytaj więcej »

Obrony prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

w tym roku rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne kończy się 13 września. W związku z tym osoby, które kończą studia I stopnia i chciałyby  podjąć studia II stopnia, muszą przystąpić do egzaminu dyplomowego najpóźniej 11 września. Przypominam, że takie osoby muszą zdobyć wszystkie wpisy w systemie USOS i złożyć w dziekanacie zatwierdzone prace licencjackie najpóźniej do 3 września.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Korpysz

Rekrutacja na studia podyplomowe WNH

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:                          

   • Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego - szczegółowe informacje

  • Podyplomowe Studium Logopedyczne - szczegółowe informacje

  • Podyplomowe Studia - Zarządzanie Kulturą - szczegółowe informacje

  • Akademicki Kurs Typografii - szczegółowe informacje

  • Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze - szczegółowe informacje

  • Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego - szczegółowe informacje

Pełne informacje o studiach podyplomowych mogą Państwo znaleźć w zakładce: http://www.wnh.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe  Czytaj więcej »

W dniu 14 sierpnia dziekanat będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015 r.  sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestracja na lektoraty w roku 2015/2016

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat rejestracji na lektoraty oraz testu poziomującego dla studentów I roku dostępną na stronie Studium Języków Obcych UKSW: http://sjo.uksw.edu.pl/node/4.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2015/2016

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdują się na na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Rada Wydziału zaplanowana jest na 5 października 2015 r.

 

  Czytaj więcej »

Obóz integracyjny Camp Zero 2015

Zapraszamy na największą integrację studentów UKSW tego lata – Camp Zero!
Tegoroczna edycja obozu odbędzie się w dniach 25-31 sierpnia w Łazach koło Mielna.
Prócz typowo nadmorskich aktywności będzie można wziąć udział w wielu atrakcjach zorganizowanych przez Samorząd Studentów UKSW, m.in. w interesujących warsztatach i szkoleniach, kursie tańca, zawodach sportowych, a także wieczornych zabawach i karaoke.

Więcej informacji poniżej:
https://www.facebook.com/events/404873806370907/

Biblioteka WNH nieczynna w dniach 24-29 lipca

W dniach 24 lipca 2015 (piątek) - 29.07.2015 (środa) Biblioteka Wydziału Nauk Humanistycznych będzie nieczynna.

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach