Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów II stopnia

Wydział Nauk Humanstycznych UKSW

rok akademicki 2014/2015

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów II roku

Filologia polska - pobierz dokument

Filologia: specjalność filologia klasyczna - pobierz dokument

Kulturoznawstwo - pobierz dokument

Osoby zakwalifikowane mogą składać dokumenty w kampusie przy ul. Dewajtis 5, w sali 214.

Dokumenty można składać w dniach 17 – 18, 21 – 24 lipca 2014 w godz. 9.00 – 15.00

oraz 25 lipca w godz. 9.00 – 12.00.

Czytaj więcej »

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: www.nauka.gov.pl

Dział Pomocy Materialnej - ważna informacja

W związku z przeprowadzką Działu Pomocy Materialnej dla Studentów informujemy, że od dnia 08.07.2014r.
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów

będzie mieścił się w pok.003 i 004 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3

 

Studia Podyplomowe WNH

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:                          

                           • Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego

                           • Podyplomowe Studia - Zarządzanie Kulturą

                           • Akademicki Kurs Typografii

                           • Akademicki Kurs Projektowania Fontów

                           • Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze

                            • Podyplomowe Studium Logopedyczne

                           • Studia podyplomowe - Kształcenie polonistyczne z wykorzystaniem nowych technologii
                             w pracy z uczniem zdolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

                           • Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Pełne informacje o studiach podyplomowych mogą Państwo znaleźć w zakładce: http://www.wnh.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe

Czytaj więcej »

Zaproszenie na wykład

Wydział Nauk Humanistycznych we współpracy z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej

zaprasza na wykład

profesora Gerardo Cunico z Uniwersytetu w Genui

Filozofia religii we Włoszech.

Alberto Caracciolo

4 lipca (piątek) 2014 r.

godz. 10.00

campus Dewajtis, dawna Sala Senacka

Czytaj więcej »

Rekrutacja na Podyplomowe Studium Logopedyczne 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że od 6 maja 2014 r. zostanie uruchomiona  rekrutacja na dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedyczne. 

Warunki przyjecia na studia:

1.Zalogowanie na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów dla studiów podyplomowych UKSW: https://podyplomowe.uksw.edu.pl

2.Pozytwywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostanie sprawdzona poprawność wymowy kandydata. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść audiogram (badanie słuchu). Czytaj więcej »

IV Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla Doktorantów - 1-5 lipca 2014 r.

Zgodnie z ustaleniami Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich w tym roku akademickim organizatorem Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierownictwem prof. Elżbiety Wichrowskiej) we współpracy z Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pod kierownictwem prof. Anny Szczepan-Wojnarskiej, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW).

Organizacją merytoryczną IV TSL kieruje przewodniczący KKFSD Ryszard Nycz przy współpracy dr Romy Sendyki (UJ), a jej realizacja współfinansowana jest ze środków grantu NPRH Nr 11 H11 026280 pt. "W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa".

Szczegółowe informacja dostępne są na stronie: http://tslnieborow.blogspot.com/p/organizacja.html

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza - odwołany

W dniu 30 czerwca dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza jest odwołany.

Ostatni dyżur przed wakacjami odbędzie się w piątek 4 lipca 2014 w godz. 10.00-12.00.

Egzamin z Oświecenia

Szanowni Państwo, Studenci I roku filologi polskiej,

w dniu 27 czerwca 2014 r. egzamin z Oświecenia (prow. prof. Tomasz Chachulski) odbędzie się w godzinach 8.00- 10.00 oraz 12.00 - 18.00.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach