Классическая филология для кандидатов из Востока

Институт классической филологии и культуроведения Факультета гуманитарных наук Университета Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве (государственный университет) приглашает всех, кто увлекается широко понятой культурой древней Греции и древнего Рима и хочет реализовать свои увлечения во время учебы в Варшаве. Занятия ведутся знаменитыми специалистами по литературе, философии и античной религии, по греческому языку и литературе, а также по латыни. Обучение делится на три ступени: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Диплом признается во всех странах Европейского Союза. Низкая плата за обучение. Для лиц польского происхождения обучение бесплатное.

Культуроведение для кандидатов из Востока

Институт классической филологии и культуроведения Факультета гуманитарных наук Университета Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве (государственный университет) приглашает всех, кто увлекается широко понятой культурой современного мира, в разных ее аспектах, поступить на учебу по специальности Культуроведение на Факультет гуманитарных наук. Занятия ведутся знаменитыми исследователями, специалистами по разным областям культуроведения. Предлагается широкий спектр специализаций, а также занятия на английском яыке. Обучение (очное и заочное) делится на две ступени: бакалавриат, магистратура. Диплом признается во всех странах Европейского Союза. Низкая плата за обучение. Для лиц польского происхождения обучение бесплатное.

Ostatnie dyżury Prodziekana dra Tomasza Korpysza- zmiana terminu!!!

Uwaga!!! Zmiana terminu dyżuru Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza:

24.06.2015 r. godz. 12:00-12:45

25.06.2015 r. godz. 13:00-14:00

Rekrutacja na studia podyplomowe WNH

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW:                          

   • Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego - szczegółowe informacje

  • Podyplomowe Studium Logopedyczne - szczegółowe informacje

  • Podyplomowe Studia - Zarządzanie Kulturą - szczegółowe informacje

  • Akademicki Kurs Typografii - szczegółowe informacje

  • Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze - szczegółowe informacje

  • Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego - szczegółowe informacje

Pełne informacje o studiach podyplomowych mogą Państwo znaleźć w zakładce: http://www.wnh.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe  Czytaj więcej »

Ankiety oceny zajęć

Szanowni Państwo!

Jak zawsze w końcu semestru mają Państwo możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo uczestniczyli. Ankieta jest dostępna w systemie USOS, na indywidualnym koncie każdego z Państwa.

Gorąco zachęcam do tego, by zechcieli Państwo poświęcić kilka chwil i wypełnili tę ankietę. Ocenienie zajęć dydaktycznych leży w Państwa dobrze pojętym interesie, Państwa opinie pozwalają bowiem monitorować program zajęć oraz sposób ich prowadzenia.  

Przypominam, że ankieta ma charakter zamknięty (ocena polega na wyborze odpowiedniej rubryki), ale mogą Państwo również dopisywać swoje ewentualne uwagi (w rubryce „Komentarze”). Chciałbym podkreślić, że ankieta jest w pełni anonimowa.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać ze swojego prawa i wypełnią Państwo ankietę.  Mogą ją Państwo wypełniać w dniach 22 czerwca – 3 lipca br.

 

Z wyrazami szacunku
  Tomasz Korpysz

Czytaj więcej »

"Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Semantyka czasowników <<stworzyć>> i <utworzyć>>".

Szanowni Państwo,
w najbliższą środę (24 czerwca) o godzinie 10.00 w sali 210 w ramach cyklicznych spotkań katedr językoznawczych wysłuchamy wystąpienia mgr Agnieszki Świątek pt. "Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Semantyka czasowników <<stworzyć>> i <utworzyć>>".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Joanna Zaucha
sekretarz KWJP

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza

Dyżury Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza odbędą się 15 czerwca w godz. 10:00-12:00 oraz 19 czerwca w godz. 9:30-11:00.

Uwaga: Egzamin z Arcydzieł literatury światowej - prof. Jan Zieliński!!!

W zakładce dla studentów--> sesja egzaminacyjna była błędna data egzaminów z Arcydzieł literatury światowej. Wszystkie egzaminy u prof. Jana Zielińskiego odbędą się, jak podano w Jego harmonogramie w dniach 15, 16 czerwca br. w godz. 10:00-15:00 w sali 324.

Zaproszenie na spotkanie Koła Translatoria

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Translatoria, które odbędzie się 12 maja 2015 r. o godz. 8.00  w sali 321.

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach