prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczych UKSW

Kierownik Katedry Filozofii i Kultury Antycznej

k.pawlowski@uksw.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • kultura duchowa starożytnej Grecji i Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem literatury filozoficznej

 • literatura filozoficzna z kręgu średniego platonizmu oraz literatura pogranicza religii i filozofii późnego antyku (hermetyzm i gnostycyzm z ich późniejszymi emanacjami)

 

Najważniejsze publikacje

 

Monografie: 

 • K. Pawłowski: Filozofia średniego platonizmu w formule Albinusa ze Smyrny, Eleusis 1998.
 • Apulejusz z Madaury, Bogu Sokratesa i inne pisma filozoficzne, Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, (tłumaczenie, wstęp, komentarz, skorowidz łacińsko-polski), BKF PWN Warszawa 2002.
 • Pawłowski: Lathe biosas. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007 (s. 108).
 • K. Pawłowski: Misteria i filozofia. Inspiracje misteryjne w filozofii greckiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007 (s. 198).
 • K. Pawłowski: Alkinous, Wykład nauk Platona (wstęp, przekład, komentarz K. Pawłowski), Źródła Myśli Filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008 (s. 138 wstęp; s. XXXVI przekład).
 • K. Pawłowski: Medytacje platońskie. Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona, Wydawnictwo UKSW, 2015, s. 270.
 • K. Pawłowski: Epikur z Samos. Listy oraz wybór świadectw. Wyboru dokonał, opracował oraz posłowiem opatrzył K. Pawłowski, Wydawnictwo UKSW 2015, s. 280.

 

Podręczniki i skrypty:

 • K. Pawłowski, Zarys Logiki. Skrypt dla kierunków humanistycznych, Warszawa 2012.
 • K. Pawłowski, Podstawy logiki ogólnej, Warszawa 2016.

 

Najważniejsze artykuły naukowe z ostatnich czterech lat:

 • K. Pawłowski, Middle Platonism and the philosophical theology of Plutarch of Chaeronea. An introductory study. “Eos” C 2013,  s. 327-347.
 • Kazimierz Pawłowski: „Misteryjne” czytanie Platona. „Irracjonalność” Greków i jej odbicie w filozofii Platona, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, Nr 3-4 (40) (2014), s. 237-253.
 • K. Pawłowski: Epikur z Samos, List do Menojkeusa (Diog. Laert. X 122-135), „Meander” 2015 , s. 53-62.
 • K. Pawłowski: Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według Listu do Menojkeusa, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2016 Tom XLIV, Zeszyt 1, 51-74.
 • K. Pawłowski: Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego duchowe konsekwencje, „Filozofia Chrześcijańska” Tom 13, Poznań 2016, s.76-97.
 • K. Pawłowski: Baśń o Erosie i Psyche Apulejusza z Madaury. Duchowe aspekty baśni, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 533-546. 

 • K. Pawłowski: Bóg, istnienie i miłość: ontologiczna i społeczna koncepcja Boga w dialogach Plutarcha z Cheronei na tle greckiej tradycji teologicznej, „Przegląd Tomistyczny”, t. XXI (2015), s. 35–49.
 • K. Pawłowski: The Problem of Human Happiness in Plato’s Gorgias (Platonic “care for the soul”), Eos CIII 2016, s. 32-47.
 • K. Pawłowski: The Idea of Philosophical Iinitiation and Purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus, and Symphosium of Plato, „Studia Philosophiae Christianae” UKSW 51 (2015) 4, UKSW, s. 77-97.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Historia filozofii

 • Logika

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach