dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

 

adiunkt w Katedrze Filozofii i Kultury Antycznej 

d.budzanowska@onet.pl

Kariera akademicka:

 • 2016 - habilitacja, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
 • 2010 – doktorat, Instytut Filologii Klasycznej UW
 • 2006 – licencjat naukowy z teologii biblijnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2004 – magisterium, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • 1997 – magisterium, Instytut Filologii Klasycznej UW

 Zainteresowania badawcze:

etyka stoików, epikurejczyków, wybrane zagadnienia z pism filozoficznych Plutarcha, literatura patrystyczna (m.in. zagadnienie millenaryzmu, ikonoklazmu), polskie spory teologiczne czasów kontrreformacji…

 

Publikacje:

Książki:

1. „Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy. Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz”, red. D. Budzanowska, W. Linke CP, Warszawa 2011.

2. „Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii – «Chimera» i «Reguły Reformacji»”, wstęp i oprac. Krzysztof Koehler, Kraków 2012.

3. „Cztery cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego”, Warszawa 2012.

4. „Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej. Monografia literacka", Warszawa 2015.

5. "Sztuka życia według Marka Aureliusza", Warszawa 2016.

 

Artykuły:

1. Sprawiedliwość a władca w pismach filozoficznych Seneki, „Vox Patrum” t. 38-39 XX (2000), s. 553–560;

2. Nowy przekład na nowe czasy (Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem), „Akcent” nr 4 (102) 2005, s. 96–99;

3. Badając znaki nowych czasów, „Przegląd Powszechny” 2 (1014)/2006, s. 110–120;

4. Czy Nowy Testament akceptował niewolnictwo?, „Przegląd Powszechny” 5 (1017)/2006, s. 39–50;

5. Iustitia – cnota sprawiedliwości w dialogach i listach filozoficznych Seneki Młodszego, „Studia Bobolanum” 2 (2006), s. 205–229;

6. Prawo i sprawiedliwość – starodawna tęsknota człowieka… (Kilka refleksji o sprawiedliwości oczami starożytnych Greków), „Studia Bobolanum” 2 (2007), s. 103–120;

7. Zabici w mieście, gdzie ukrzyżowano Pana. Ap 11, 8 w świetle dawnych komentarzy łacińskich, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 2 (2008), s. 152–176;

8. Seneka Młodszy o cnocie męstwa – fortitudo, czyli o pokonywaniu strachu i cierpienia, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 3 (2009), s. 234–261;

9. O śmierci i żałobie (nie tylko według Plutarcha z Cheronei), „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 4 (2010), s. 278–304;

10. Być roztropnym, czyli przewidywać. Z myśli filozoficznej Seneki Młodszego o cnocie prudentia, „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 51–77;

11. Wokół epikureizmu i „Lathe biosas” Profesora Kazimierza Pawłowskiego, „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 187–200;

12. Stephanusa Damaleviciusa „Błogosławiony Bogumił. Czternasty arcybiskup” (z „Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae” wydanego w 1649 r.) „Colloquia litteraria” 8/9 (2010), s. 149–169;

13. Temperantia, stoicki „złoty środek” według Seneki Młodszego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXI/2 2011, Poznań, s. 63–93;

14. Seneka Młodszy o bogactwie, „Kultura – Media – Teologia”, 2011 (6) nr 2, s. 37–52; 

15. Św. Augustyn o millenaryzmie (na podstawie De civitate Dei XX), „Warszawskie Studia Teologiczne” 2/2011, s. 189–208;

16. Marek Aureliusz o śmierci, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 5 (2011), s. 166–207;

17. O władcy i jego poddanych, czyli Gorgiasz 469 C według Seneki Młodszego, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 13/2011, s. 159–174;

18. Z rozważań Seneki o Bogu, „Seminare” 31/2012, s. 207–219;

18. Cudowność przyrody w Opisie Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie Perdikasa z Efezu, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXII/1 2012, s. 39–57;

20. O Perdikasie z Efezu i jego poetyckim pamiętniku, „Littera Antiqua” 5 (2012), s. 33–53;

21. Opis Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie Perdikasa z Efezu, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25/1(2012), s. 87–98;

22. Iram dixerunt brevem insaniam, czyli o gniewie jako szaleństwie w dialogu De ira Seneki Młodszego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” XXIII/1 2013, s. 57–70. 

23. Z historii preikonoklazmu: Euzebiusz z Cezarei i jego List do Konstancji (na tle epoki), „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVI/1(2013), s. 63–83.

24. O rekapitulacji według Tykoniusza, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVI/2 (2013), s. 77–92.

25. Atopía greckich filozofów (na wybranych przykładach), w: Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, red. Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, UKSW, Warszawa 2013, s. 230–245.

26. Fauna i flora w Coniugalia praecepta (Zaleceniach małżeńskich) Plutarcha, „Classica Catoviciensia. Scripta Minora” 18 (2013), s. 25–33.

27. Joachim z Fiore, List do Wielebnego Opata z Valdony, „Kronos” 2 (29)/2014, s. 78–80.

28. Joachim z Fiore, List do wszystkich wiernych, „Kronos” 2 (29)/2014, s. 81–85.

29. Czas dla siebie – w ujęciu Seneki Młodszego i Marka Aureliusza, rzymskich stoików-polityków, w: Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2014, s. 313–324.

30. Hieronymus’ Revision of Victorinus’ Commentary and Augustine’s Summary of Tyconius’ Rules, w: Glossae - Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, red. M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2014, s. 89–100.

31. Czym zachwycali się stoicy?, w: Kulturowy obraz zachwytu, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Pruszcz Gdański–Piotrków Trybunalski 2014, s. 123–138.

32. Stoicki Bóg Marka Aureliusza, w: W kręgu religii śródziemnomorskich. Wybrane zagadnienia z historii religii w starożytności, red. L. Misiarczyk, K. Kochańczyk-Bonińska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 191–210.

33. Świat muzyki w literaturze filozoficznej Plutarcha z Cheronei, w: Kulturowy obraz instrumentu, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 227–239

34. Cycerona i Seneki lekarstwa na trudy starości, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 7 (2013), s. 99–128. http://www.passio.info.pl/wp-content/uploads/2016/02/SK7.pdf

35. Czasy niebezpieczne i wezwanie do nawrócenia – w listach Joachima z Fiore: Liście do wszystkich wiernych i Liście do opata z Valdony, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 8 (2014), s. 7–28.

36. Stoicka bezczynność według De otio Seneki, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 8 (2014), s. 29–40.

37. Jak być dobrej myśli – według Plutarcha z Cheronei, „Classica Catoviciensia. Scripta Minora” 19 (2014), s. 7–17.

38. Z teologii rzymskiego stoicyzmu, w: Literatura – kultura religijna – polskość, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Warszawa 2015, s. 149–168.

39. Mityczna Dydona, królowa-wdowa – według Pompejusza Trogusa i Wergiliusza, w: Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2015, s. 23–35.

 40. Czarna magia antyczna i okrutne czarownice w Epodzie V Horacego, w: Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. J. Pietrzak-Thébault, Ł. Cybulski, Warszawa 2015, s. 81–96.

41. Włosy i ich znaczenie w sztuce kochania (na wybranych przykładach z poezji starożytnych Greków i Rzymian), w: Kulturowy obraz włosów, red. J. Bujak-Lechowicz, M. Kaźmierczak, A. Stanecka, Szczecin 2015, s. 113–128.

42. Edukacja filozoficzna kobiet według Plutarcha z Cheronei, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 459–475.

43. Ojciec o zmarłej córce (na podstawie Listu pocieszającego do żony Plutarcha z Cheronei), w: Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Warszawa 2016, s. 91–104.

44. Pajac staje się prawdziwym chłopcem. Pinokio i prorok Jonasz, w: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Kielce 2016, s. 64–74.

45. Coniugalia praecepta Plutarcha o życiu żon, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 99–117.

46. Grzegorz z Nyssy, List o wróżce do biskupa Teodozjusza, „E-patrologos” 2/2 2016, s. 97–102.

47. Grzegorz z Nyssy, List o wróżce do biskupa Teodozjusza, w: Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy o wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela (1Sm 28)?, red. L. Nieścior, seria: Biblioteka Ojców Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 141–147.

 

Artykuły w druku:

Beda Czcigodny – anglosaski uczony i kronikarz (VII/VIII w.).

Stoicy rzymscy – Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz – o śmierci samobójczej, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 9 (2015).

Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji rzymskiej Stoi.

 

Artykuły popularno-naukowe:

W obronie Epikura, „Wiadomości Literackie” 2 (1/2013), s. 20–22.

Barba non facit philosophum, czyli słów kilka o filozofie starożytnym, „Wiadomości Literackie” 3 (2/2013), s. 18–20.

Starożytna mądrość dla tego świata. „Podręcznik mądrości tego świata” Józefa Bocheńskiego. Cz. 1 Zasady podstawowe, „Wiadomości Literackie” 4 (3/2013), s. 44–46.

Starożytna mądrość dla tego świata według Józefa Bocheńskiego. Cz. 2 Zasady postępowania z innymi, „Wiadomości Literackie” 5 (4/2013), s. 20–23.

Prometeusz skowany, czyli w okowach losu, „Wiadomości Literackie” 7 (6/2013), s. 33–36.

 
Zajęcia dydaktyczne:
 • Praktyczna nauka języka łacińskiego
 • Praktyczna nauka języka greckiego
 • Gramatyka opisowa łacińska
 • Seminarium licencjackie
 • Greka biblijna
 • Tradycja antyczna i biblijna
 • Kultura hellenistyczna i rzymska
 • Język łaciński
 • Translatorium łacińskie
 • Translatorium greckie
 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach