dr Filip Doroszewski

adiunkt w Katedrze Literatury Greckiej i Bizantyjskiej 

f.doroszewski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

Kariera akademicka:

 • 2010 – doktorat, Instytut Filologii Klasycznej UW (praca: „Język misteriów i jego funkcje w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis")

 

Zainteresowania badawcze:

 • polityka i religia w świecie starożytnym

 • pogaństwo i chrześcijaństwo w starożytności, Ojcowie Kościoła

 • kulty misteryjne, terminologia misteriów, Dionizos

 • epika grecka, Nonnos z Panopolis 

 

GRANTY

 • "Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna." Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik zespołu badaczego (lata 2016-2019)

KSIĄŻKI

ROZDZIAŁY
 • The Mystery Terminology in Nonnus’ Paraphrase [w:] D. Accorinti (red.) Brill’s Companion to Nonnus of Panopolis, Leiden 2016, s. 327-350.
ARTYKUŁY NAUKOWE
 • The wise mysteries of the sacrificial hour: Nonnus' exegesis of John 4:23 [w:] H. Bannert, N. Kröll (red.), Nonnus of Panopolis in Context II: Poetry, Religion, and Society [Mnemosyne Supplement, Late Antique Literature series], Brill, Leiden 2017, s. 184194.
 • Commenting with hexameter. The imagery of light and darkness in Nonnus’ poetic exegesis of John 3:1–21 [w:] M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska (red.), Glossae - Scholia - Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages [Warsaw Studies in Classical Literature and Culture vol. 2], Peter Lang, Frankfurt am Main 2014, s. 127–136.
 • wspólnie z D. Lauritzen (red.) et al., La floraison des études nonniennes en Europe (1976–2013), Bulletin critique de la Revue des Études Tardo-antiques (RET), vol. 3 (2013-2014), s. 299321.
 • Judaic Orgies and Christ' Bacchic Deeds: Dionysiac Terminology in Nonnus' Paraphrase of St. John's Gospel [w:] K. Spanoudakis (ed.) Nonnus of Panopolis in Context: Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity [Trends in Classics Supplement 24], De Gruyter, Berlin 2014, s. 287301.
 • Nie wyruszę jeszcze na świętą uroczystość. Termin τελετή w nonniańskiej egzegezie Ewangelii św. Jana 7, 8, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze nr 9 (2010), s. 25–34.
 • Z mroku do światła. Jezus, Nikodem i Helios w Parafrazie Ewangelii św. Jana Nonnosa z Panopolis, Menander 64-67 (2009-2012), s. 138145.
 • Jezus jako ‘prawdziwy Dionizos’: Ewangelia wg Nonnosa [w:] A. Marchewka, Rem Acu Tangere. Studia Interdisciplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum Pertinentia, Gdańsk 2008, s. 196–202.
 • wspólnie z P. Doroszewskim, Żydzi i Grecy wobec Chrystusa ukrzyżowanego w 1 Kor 1, 22 - 24 św. Pawła [w:] A. Lewińska, M. Chmiel, Język – Szkoła – Religia, Pelplin 2007, s. 127–143.

RECENZJE 

 • K. Spanoudakis, Nonnus of Panopolis. Paraphrasis of the Gospel of John XI, Journal of Early Christian Studies 25 (2017), 475–477.

W przygotowaniu:

 • Rite or metaphor? The use of the term ὄργια in Christian writings of the 4th and 5th centuries. Artykuł przygotowywany na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji Initiation into the Mysteries (Karoli Gaspar Reformatus Egyetem, Budapeszt, 20-21 XI 2015). Ukaże się w tomie pokonferencyjnym wydanym w serii Collection Karoli przez L'Harmattan Hongrie.

 • F. Doroszewski, K. Jażdżewska (red.), Nonnus of Panopolis in Context III: Old Questions and New Perspectives, Mnemosyne Supplement, Brill's Late Antique Literature, tom podsumowujacy obrady konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się na WNH UKSW w dniach 17-19 IX 2015r.

 • "Trinitarian theology in Nonnus' Paraphrase" (tytuł roboczy) - publikacja przygotowywana w ramach międzynarodowego projektu badawczego poświęconego Parafrazie Nonnosa z Panopolis, prowadzonego przez prof. M. Ypsilanti z University of Cyprus

 

Strony internetowe:

 

Zajęcia dydaktyczne w roku 2017/2018:

 • Praktyczna nauka języka greckiego (1 rok I stopnia)

 • Translatorium z literatury greckiej (studia II stopnia)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach