Krzysztof Dybciak, prof. dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Krzysztof Dybciak

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor zwyczajny
kierownik Katedry Literatury XX wieku

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Naukowe KUL
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

ADRES E-MAIL

k.dybciak@upc.poczta.pl

WYKSZTAŁCENIE

1980 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN
1986 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski
2007 – profesura

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Teoria literatury, historia literatury i kultury XX wieku, szczególnie związki literatury współczesnej z religią, literatura emigracyjna, krytyka i esej

PUBLIKACJE

 • Gry i katastrofy, Kraków-Warszawa 1980, Wyd. Znak-Biblioteka „Więzi”
 • Personal;istyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych,  Wrocław… 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”  PAN IBL
 • La Grande testimonianza, Bolonia 1981, Wyd. Centro Studi Europa Orientale biblioteca
 • Szczepański [po angielski], Warszawa 1982, Authors Agency i Wyd. „Czytelnik”
 • Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990, Oficyna Literacka
 • Karol Wojtyła a literatura, Tarnów 1991, Wyd. Biblos
 • Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005, Wyd. ARCANA, seria „Ackana Literatury”
 • Opracowanie kilkunastu książek naukowych i antologii
 • Ok. 500 tekstów w tomach zbiorowych i czasopismach

2013

W zbiorowych tomach naukowych:

 • Krytyka i hermeneutyka, w: W stronę hermeneutyki kultury, Kraków 2013 Akademia Ignatianum, Wyd. WAM
 • Pisarze wobec religii w okresie powojennym, w: Potrzeba sacrum…., Lublin 2013, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL
 • O Stefanie Sawickim. W: Profesor. Stefan Sawicki. Portret przyjaźnią pisany, Kielce 2013, Wyd. Cedro i Synowie

W czasopismach:

 • Inna inność nowych poetów, „ARCANA. Dwumiesięcznik…” nr 1
 • Krzemieniecka szkoła literacka, „Topos. Dwumiesięcznik Literacki” nr 1-2
 • Uniwersytecki model czy utopia, „Ethos. Kwartalnik…”, nr 3
 • Po co poezja. Odpowiedź na ankietę „Toposu”, „Topos…” nr 5
 • Romantyczny metafizyk [o Bohdanie Pocieju], „ARCANA…” nr 6
 • Polonistyczne kontakty (konszachty?)  z metafizyką oraz innymi tajemniczymi kontekstami, „Konteksty Kultury” nr 10 (kwiecień 2013)
 • Wojciech Kudyba, wiersze wobec Innego, „Religious and Sacred Poetry; An International Quarterly…” nr 1
 • Co się dzieje z esejem i  jego badaniem, “Konteksty Kultury” nr 10B

Artykuły popularnonaukowe, literackie, przemówienia, recenzje, m. in . w „Topos”, „Civitas Christiana. Miesięcznik…”

2014

w zbiorowych tomach naukowych:

 • Miejsce Bobkowskiego w literaturze polskiej XX wieku, w: Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin pisarza, Warszawa 2014,  Wyd. Biblioteka „Więzi”
 • Pokolenie Jana Pawła II- zjawisko religijne czy medialno-pokulturowe?, w: Religijność w dobie popkultury, Warszawa 2014, Wyd UKSW
 • Przedmowa, w: K. Furtak, Tendencje nadrealistyczne we współczesnej poezji i plastyce a twórczość osób psychicznie chorych, Lublin 2014 [z prac KUL], Wyd. Werset
 • Apresentacao. Um escritor que foi papa, w: M. Jabłońska,  ‘Penso o que meu coracao sente. Obra literarria e ponteficado de Joao Paulo II, Sao Paulo (Brazylia) 2014, Wyd. Editora Globo
 • Filozofowanie Tymona Terleckiego – między personalizmem a hermeneutyką, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Philosophy at the Polish…, Warszawa-Londyn 2014, Wyd. von boroviecky
 • Wprowadzenie, w: M. Jabłońska, Jan Paweł II. Papież, który został pisarzem, Kraków 2014, Wyd. Petrus

W czasopismach:

 • O świętym Janie Pawle II, „ARCANA…” nr 2
 • Zapomniane centrum polskiej kultury, „W Sieci Historii” nr 6
 • Intelektualna droga Janusza Sławińskiego. „Gazeta Polska Codziennie” nr 260

Artykuły popularnonaukowe w „Civitas Christiana. Miesięcznik…”

KONFERENCJE NAUKOWE

2013

 • Referat Miejsce Bobkowskiego w literaturze pol. XX wieku na konfer. „A. Bobkowski wielokrotnie”, Kraków 28 października, organizatorzy: Wydz. Polonistyki UJ oraz IFP UW.

2014

 • Referat  Jan Paweł II jako bohater utworów literatury polskiej na konf. „K. Wojtyła-Jan Paweł II – artysta słowa, Lublin 10 kwietnia, organiz. IFP KUL.

 • Referat Język prezentacji Jana Pawła II w utworach literackich na konfer. „Język religijny dawniej i dziś, Poznań 7 czerwca, organiz. UAM i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 • Referat Pisarstwo Jana Pawła II jako synteza głównych paradygmatów polskiej tradycji kulturowej na konfer.  Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji pol. kultury literackiej i artystycznej, Toruń 21 października, organiz. ILP UMK.

 • Wieczór autorski Piotra Muldnera-Nieckowskiego, Warszawa, 12.05.2014 r. (udział w panelu dyskusyjnym).

OSIĄGNIĘCIA

Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka w dziedzinie nauki (razem z prof. dr Jadwigą Puzyniną), Warszawa 19 czerwca 2013. Międzynarodowa i interdyscyplinarna nagroda przyznawana od 1948 roku.

INNE AKTYWNOŚCI

 • Recenzja i udział w przewodzie habilit. Małgorzaty Krakowiak (Uniwersytet Śląski) , pismo CKdSSiTN z 9.IV.2013.
 • Recenzja i udział w przew. doktorskim Karola Dettlaffa (Uniwersytet Gdański), obrona 26 marca 2013 Gdańsk.
 • Powołanie do Rady Naukowej czasopisma „Konteksty Kultury” i recenzowanie materiałów do druku.
 • Odczyt Paryscy Pallotyni i globalna wspólnota polskiej emigracji  w Centre du Dialogue w Paryżu 13 września 2013, organiz. Francuska Regia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
 • Laudacja na jubileuszowej sesji dwumiesięcznika i wydawnictwa „Topos…”, Sopot (Opera Leśna) 12 października 2013.
 • Recenzja i dział w przewodzie doktorskim Józefa Ruszara (UKSW), obrona17 marca 2014 Warszawa.
 • Recenzja i uczesz. w przew. doktorskim Mateusza Pindelskiego (UJ) Kraków 15 października 2014
 • Kraków.
 • Członek komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Arcana”, kwartalnika „Ethos”, czasopisma „Konteksty Kultury”.


 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach