Agata Roćko, dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Agata Roćko

STANOWISKO
PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
p.o. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców WNH UKSW

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

ADRES E-MAIL

agata.rocko@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

2016 – habilitacja, literaturoznawstwo, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
2000 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1991 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia  polskiej literatury i kultury osiemnastego wieku, glottodydaktyka uniwersytecka

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Poetyckie i filozoficzne credo: „Zabawa moja” w: Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Czytanie Naruszewicza, t. 3, cz.1, pod red. B. Mazurkowej, T. Kostkiewiczowej, B. Wolskiej, Warszawa 2015, s. 71-84.
 • Pisemna autoterapia kobiety współuzależnionej – Wirydianny Fiszerowej na tle dzienników intymnych końca XVIII wieku, w: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności: Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – Jedna przestrzeń, seria: Rodzina dawna. Studia historyczno-antropologiczne, t.1, pod red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej i M. Gadochy, Warszawa 2015, s. 325-336.
 • Konwersacja, gra czy intryga. Polskie „niebezpieczne związki” w XVIII wieku, w: „Akademia”. Magazyn PAN 2015, nr 4, s. 24-28.
 • Pamiętniki Stanisława Augusta na tle pamiętnikarstwa epoki, w: Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie, pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2015, s. 11-23

2014

 • Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII wieku, [w:] Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 2014, s. 162-173.
 • „List imieniem brata do siostry” – różne odcienie liryzmu w wierszach z prozą Krasickiego, [w:] Czytanie Krasickiego, pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra i Bożeny Mazurkowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 2, s. 343-356.
 • Polski Grand Tour dam modnych, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 130-150. ISBN: 978-83-63580-39-1, ss. 467.
 • Słowo wstępne [do:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 11-16.
 • Redakcja naukowa książki: Polski Grand Tour w XVIII o początkach XIX wieku, Warszawa 2014.
 • Artykuły na portal internetowy – Encyklopedia Silva Rerum. Pasaż Wiedzy, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2014:

Fircyk czy Sarmata? Kogo kochały Polki w XVIII wieku? 

http://wilanow-palac.pl/fircyk_czy_sarmata_kogo_kochaly_polki_w_xviii_wieku.html

„Wąs sumiasty” czy ogolona „gęba wódkami zlana”? O wzorcu cnotliwego męża pod koniec XVIII wieku 

http://www.wilanow-palac.pl/was_sumiasty_czy_ogolona_geba_wodkami_zlana_o_wzorcu_

cnotliwego_meza_pod_koniec_xviii_wieku.html

„Peruka w rury” czy „podgolona czupryna” u prawdziwego patrioty pod koniec XVIII wieku? 

http://www.wilanow-palac.pl/peruka_w_rury_czy_podgolona_czupryna_u_prawdziwego_

patrioty_pod_koniec_xviii_wieku.html

 • Niecodzienna biografia oraz dziennik intymny z przełomu XVIII i XIX wieku. Rec.: Elżbieta. L. Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski, Życie najlepszej żony opisane przez czułego małżonka dla kochanych dzieci oraz Dziennik uczuciów, czyli elegia serca, Warszawa 2012, w: „Wiek Oświecenia” 2014, nr 30, s. 198-202.
 • Polski „Grad Tour” do Francji w czasach saskich. Rec.: Małgorzata Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Białystok 2012, w: „Wiek Oświecenia” 2014, nr 30, s. 230-235. 

2013

 • Między sacrum i profanum. „Wiersze polskie...”Antoniny Niemiryczowej, w: Staropolski ogląd świata. Problemy kultury staropolskiej: poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum. Studia historyczne, pod red. B. Roka i F. Wolańskiego, Toruń 2013, s. 444-468.
 • Sarmacki świat wartości materialnych w XVIII wieku, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, część I, Przyjemności, pasje i upodobania, pod. red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 11-25.
 • Porcelanomania Oświeconych, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, część I, Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 127-145.
 • Wielki polski świat warszawski” oczami Inflantczyka, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, cz. II, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego Katowice 2013, s. 11-26.
 • Eighteenth – Century  Peregrinations, “Academia”.The Magazine of the Polish Academy of Sciences, No,1 [37] 2013, p. 16-19.
 • Rola stroju francuskiego w literaturze polskiej XVIII wieku, w: Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, pod red. M. Dębowskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowskiego, Kraków 2013, s. 163-175.
 • Dwór w „Panu Podstolim” i jego pierwowzór, w: Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, pod red. K. Follprecht, Kraków 2013, s. 120-127.
 • Stylistyka praktyczna dla cudzoziemców. Sukcesy, problemy, wyzwania, w: „Glottodydaktyka Polonistyczna” 2013, t. III. Materiały z konferencji naukowej: Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, pod red. A. Mielczarek, Poznań 2013.
 • (rec.) Na okoliczność imienin w XVIII wieku, „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 296 -302. [Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wyb. i oprac. B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011]
 • (rec.) Problemy edycji nowożytnych źródeł historycznych i literackich, „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 371-378 [Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII wiek), red. A. Perłakowski, Studia edytorskie, t. 1, Kraków 2011]
 • (rec.) „Powtórne świata polskiego tworzenie” przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników, „Napis” Album rodzinny z traumą w tle, seria 19, 2013, s. 414-419 [Pamiętniki Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przekł. W. Brzozowski, wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013]

2012

 • Podróże oświeconych śladami antyku, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej, red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 212-251.
 • Rozkosze stołu. Osiemnastowieczna przyjemność ucztowania na dworach magnackich, „Akademia” .Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2012, nr 1(29), s. 20-24; Delights of the Table. 18th-century. At Polish noble courts, “Academia”. The Magazine of the Polish Academy of Sciences 2012, No.1 (33), s. 20-24.
 • (rec.) Dawne testamenty we współczesnych badaniach nie tylko polskiej kultury i mentalności,  „Wiek Oświecenia” 2012, nr 28, s. 152-158, [Dług nieśmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011].
 • (rec.) Ziemia Święta w osiemnastowiecznych przekazach,  „Wiek Oświecenia” 2012, nr 28, s. 176-182 [A. Żal-Kędzior, Obraz Ziemi Świętej w piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2010].
 • Dobry „pakiet startowy” to nie wszystko. O nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Języki obce w szkole” 2012, www.jows.pl/node/175.

2011

 • Osiemnastowieczna przyjemność ucztowania na dworach magnackich, w: Przyjemność
  w kulturze epoki rozumu,
  pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa  2011, s. 195-207.
 • (rec.) „Wiek Oświecenia” 2011, nr 27, s. 297-300:  „Jako sobie pościelemy na tym sejmie, tak spać będziemy…”. Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka i kanclerza wielkiego koronnego z lat 1711-1728, w opracowaniu Adama Perłakowskiego, w:
 • (rec.) Ziemia Święta w osiemnastowiecznych przekazach, „Wiek Oświecenia” 2011, nr 27,
  s. 176-180: Agnieszka Żal-Kędzior, Obraz Ziemi Świętej w piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2010.

2010

 • (rec.) Ludwika Byszewska, Żurnal podróży do Wilna z roku 1786, opracował i komentarzami opatrzył Piotr Jacek Jamski, wprowadzenie Ewa Manikowska, tłumaczenie na język litewski Vyturys Jarutis, tłum. Beata Piasecka, Wilno 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2010, nr 26,
  s. 130-133.
 • (rec.) Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia
  i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich
  , Katowice 2009, w: „Wiek Oświecenia” 2010, nr 26, s. 178-181
 • Poetycki autoportret „filozofa niedbałego”: „Filozof z biedy”, w:  Czytanie poetów polskiego oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, pod red. T. Chachulskiego i B. Mazurkowej, Warszawa 2010, s. 73-80.

 DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2013

 • Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie, Muzeum Łazienki Królewskie, 26.09.2013 r. (wykład inauguracyjny: Pamiętniki króla Stanisława Augusta na tle pamiętnikarstwa epoki)
 • Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Kraków, 25-26.04.2013 r. (referat: Obraz dworu w Panu Podstolim Ignacego Krasickiego i jego pierwowzór)
 • Seminarium warsztatów: Nad tekstami Krasickiego – projekt NPRH – Czytanie poetów polskiego oświecenia, Dubieck, 19-22.05.2013 r. (referat: Różne odcienie liryzmu – List imieniem brata do siostry)
 • Wykład otwarty: Porcelanomania Oświeconych, Warszawa (IBL), 3.01.2013 r.

2012

 • Codzienność Oświeconych, Katowice, 15-16.11.2012 r. (referat: Porcelanomania Oświeconych)
 • Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, Warszawa, 12-13.10.2012 r. (referat: Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII wieku)
 • Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, Gniezno, 13-15.09.2012 r. (referat: Stylistyka praktyczna dla cudzoziemców. Sukcesy, problemy, wyzwania)
 • Międzynarodowa Konferencja: Forum Glottodydaktyków, Warszawa, 24-25.03.2012 r. (głos w dyskusji jako przedstawiciel UKSW)

2011

 • Drugi Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku, Kraków, 19-22.10.2011 r. (referat: Rola stroju francuskiego w literaturze polskiej XVIII wieku)
 • Z warsztatów badaczy Oświecenia, Warszawa, 11-12.04.2011 r. (bez referatu)

2010

 • Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, Zakopane,
  26-28.04.2010 r. (referat: Poetycki autoportret „filozofa niedbałego:: „Filozof z biedy”)
 • Społeczeństwo i kultura Epoki Staropolskiej – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, Wrocław, 25-26.11.2010 r. (referat: Między sacrum a profanum. „Wiersze polskie” Antoniny Niemiryczowej)

OSIĄGNIĘCIA

Granty:

2008-2010 - Kultura literacka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, projekt polsko-litewski (wykonawca)

2009-2012 – Antyk oświeconych (badania własne pod kier. prof. dr. Hab. T. Chachulskiego), opracowywany temat: Antyczne podróże Oświeconych

Sensualność w kulturze polskiej (wykonawca)

Przetargi i dotacje unijne:

2010-2012 - przetargi na kursy doszkalające dla nauczycieli języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego za granicą,  

2009-2012 - Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) w kategorii Intensywne Kursy Językowe Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC)

Nagrody:

2012 - I miejsce w konkursie EDUinspiracje

INNE AKTYWNOŚCI

2013

 • Wykład: "Pamiętniki" króla Stanisława Augusta na tle pamiętnikarstwa epoki
 • Artykuły na portal internetowy – Encyklopedia Silva Rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013:
 1. Rozrywki „wielkiego warszawskiego świata” pod koniec XVIII wieku: taniec, muzyka, gra, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/rozrywki_wielkiego_warszawskiego_swiata_pod_koniec_xviii_wieku_

taniec_muzyka_gra.html

 1. Rozrywki „wielkiego warszawskiego świata” pod koniec XVIII wieku: przejażdżki po Warszawie, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/rozrywki_wielkiego_warszawskiego_swiata_pod_koniec_xviii_wieku_

przejazdzki_po_warszawie.html

 1. Francuska elegantka czy pragmatyczna Sarmatka? O wzorcach kobiet w literaturze XVIII wieku, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/francuska_elegantka_czy_pragmatyczna_sarmatka_o_wzorcach_kobiet_

w_literaturze_xviii_wieku.html

 1. Reduty, pikniki, hece – rozrywki „warszawskiego świata” w XVIII wieku, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/reduty_pikniki_hece_rozrywki_warszawskiego_swiata_w_xviii_wieku.html

 1. Kontusz i frak. Komediowe potyczki w czasach stanisławowskich, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/kontusz_i_frak_komediowe_potyczki_w_czasach_stanislawowskich.html

 1. Kawaler modny czy symplak? Komediowe potyczki w czasach stanisławowskich, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/kawaler_modny_czy_symplak_komediowe_potyczki_w_czasach_

stanislawowskich.html

 1. Symbolika stroju w pamiętnikarstwie XVIII wieku, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/symbolika_stroju_w_pamietnikarstwie_xviii_wieku.html

 1. Obyczaje „wielkiego warszawskiego świata" widziane oczami cudzoziemca pod koniec XVIII wieku, Pasaż wiedzy, Silva rerum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

http://www.wilanow-palac.pl/obyczaje_wielkiego_warszawskiego_swiata_widziane_oczami_cudzoziemca_

pod_koniec_xviii_wieku.html

 • Wywiad w Radio Hobby, 24.12.2013 r. w audycji „Będzie dzień dobry” na temat: Staropolskiej wigilii w dawnej Polsce, symboliki potraw, zwyczajów wigilijnych oraz tego jak bardzo różniła się staropolska wigilia od współczesnej w Polsce, przeprowadzony przez Roberta Galasa, od 9:00 do 9:20.
 • Wywiad w Radio TOK FM, 14.12.2013 r. w audycji Weekendowy Poranek Radia TOK FM na temat kultury słowiańskiej pt. Kultura Słowian, czego jeszcze o niej nie wiemy?, przeprowadzony przez Karolinę Głowacką o godz. 8:00 do  8:45.
  http://audycje.tokfm.pl/audycja/131
 • Wywiad w Radio dla Ciebie , 12.10.2013 r. w audycji „Historia z szuflady” o godz. 20:00-21:00,  na temat Pamiętników Stanisława Augusta Poniatowskiego, wydanych w 2013 roku wraz z prof. Anną Grześkowiak-Krwawicz, rozmawiał Wojciech Marczyk.
  http://www.rdc.pl/publikacja/historie-z-szuflady-pamietniki-krola/
 • Wywiad na temat pamiętnikarstwa osiemnastego wieku po wykładzie : Pamiętniki Stanisława Augusta Poniatowskiego na tle pamiętnikarstwa epoki w TV Republika w programie na żywo Kultura na dzień dobry, 2.10.2013 r., 9:45 – 10:00

2012

 • Wykłady i warsztaty: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Warsztaty fonetyczne na lektoracie języka polskiego jako obcego, Warsztaty wymowy dla nauczycieli języka polskiego jako obcego
 • Wykłady w języku angielskim z literatury i kultury współczesnej oraz Warsztaty filmowe,
  pt. Polska mentalność współczesna
 • Warsztaty kulinarne pt. Kuchnia staropolska a kuchnia polska współczesna na kursach  Erasmus Intensive Language  Courses (wrzesień 2012)
 • Lektoraty języka polskiego jako obcego (poziom A1) EILC
 • Warsztaty fonetyczne
 • Wykłady w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Ks. Romana Archutowskiego przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach

2011 – Wykład: Strój koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego w stylu hiszpańskim, Madryt (Museo del Traje)

2011 – Wykład: Wpływ stroju włoskiego na strój polski w XVI wieku, Florencja (Galeria del Costume di Palazzo Pitti)

2011 – Wykład: Dwory magnackie i dwory szlacheckie w dawnej Rzeczpospolitej,  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach

2010 – Wykład: Strój polski w osiemnastym wieku, Lizbona (Museu Calouste Gulbenkian

 Od 2009 - Kursy metodyczne dla nauczycieli polonijnych (programy, organizacja, wykłady glottodydaktyczne)

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach