Mateusz Werner, dr

Dr Mateusz Werner, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, zatrudniony w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem. Opiekun Studenckiego Koła Filmowego na WNH UKSW. Członek Rady Instytutu Kulturoznawstwa UKSW.

 

Prowadzone zajęcia na UKSW:

Historia filmu powszechnego, 2 rok 1 stopień, filologia polska i kulturoznawstwo

Międzykulturowość i tożsamość kulturowa a film, 1. rok 2 stopień, kulturoznawstwo

Warsztat formy filmowej, 1. rok 2 stopień, filologia polska i kulturoznawstwo

„Formy kryzysu kultury w dzisiejszej Polsce”. Seminarium magisterskie 2. rok 2 stopień 

Seminarium licencjackie, kulturoznawstwo zaoczne

„Konflikt kulturowy”. Seminarium licencjackie, 3 rok 1 stopień, kulturoznawstwo

 

Kierunki prowadzonych badań

Historia idei. Filozofia kultury. Filozoficzna interpretacja dzieła sztuki. Problem kryzysu kultury, konfliktu kulturowego, wojny kulturowej. Pojęcia kultury narodowej i tożsamości kulturowej. Historia filmu polskiego po 1989 roku.


 

Najważniejsze publikacje:

 

Książki:

 • Pier Paolo Pasolini: „Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie”. Biblioteka Kwartalnika Kronos. Warszawa 2012 (Wybór tekstów, redakcja naukowa, wstęp).
 • „Polish Cinema Now! Focus On Contemporary Polish Cinema”. John Libbey Publishing/IAM, London-Warsaw 2010 (Koncepcja wydawnicza i redakcja naukowa publikacji autorstwa zbiorowego w języku angielskim).
 • „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy”. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 • „Molodoje polskoje kino”. Warszawa, 2008 (Koncepcja publikacji. W języku rosyjskim).
 • „Co nam dziś mówi Kieślowski?” Praca zbiorowa. Publikacja w języku hebrajskim pod redakcją Mateusza Wernera. Warszawa, 2008.
 • Karolina Famulska, Abigeil Liebman: Najważniejszy jest ciąg dalszy. O Zofii Braun z domu Lewinter. Ziemie obiecane. Biografia Wery Lechtman. Warszawa, Jerozolima, Toruń 2008 (współredakcja, publikacja w języku polskim i hebrajskim).
 • „Young Polish Cinema”, Warszawa 2007. (Koncepcja publikacji. W języku angielskim).
 • „Das junge polnische Kino“, Warszawa 2005. (Koncepcja publikacji. W języku niemieckim).
 • « Le jeune cinéma polonais ». Varsovie 2004. (Koncepcja publikacji. W języku francuskim).
 • Anna Frajlich: „Jeszcze w drodze”. Wybór wierszy i wstęp: Mateusz Werner. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.

 

 

Tłumaczenia:

 • Theodor W. Adorno: „Żargon autentyczności”, „Kronos” nr 3/2012. Przekład z jęz. niemieckiego Mateusz Werner
 • Martin Heidegger,  „Nietzsche”.  Tom  1. Państwowe  Wydawnictwo  Naukowe, Warszawa 1998. Tom 2, PWN, Warszawa 1999. Przekład z niem.: Piotr Graczyk,  Andrzej  Gniazdowski,  Wawrzyniec  Rymkiewicz,  Cezary Wodziński  i  Mateusz  Werner. 

 

Teksty w publikacjach zbiorowych:

 •  „Nieznany Pasolini”, w: Pier Paolo Pasolini: „Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie”. Biblioteka Kwartalnika Kronos. Warszawa 2012, (wstęp).
 •  „Przeszłość wyświetlona”, w: „Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań?”, pod red. Marioli Dopartowej i Michała Oleszczyka, Wyd. dopArt, Kraków, 2012.
 •  „Kilka uwag o krytyce filmowej”, oraz „Piekło? Niebo?”, w: „Kino ze znakiem jakości”, pod red. Anny Osmólskiej-Mętrak, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2011.
 • “Whatever Happened To Polish Cinema After 1989?”. W: Polish Cinema Now! Focus On Contemporary Polish Cinema. Ed. by M. Werner. John Libbey Publishing/IAM, London-Warsaw 2010.
 • “Rebellion a la Polonaise”, w: Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed, ed. by Ł. Ronduda and B. Piwowarska, Warsaw/New York 2008.
 • “W zwierciadle wspomnień”, w: Kieślowski. Życie po życiu. Pamięć, red. Stanisław Zawiśliński, Warszawa 2007.
 • “Filmowcy polscy, filmowcy rosyjscy. Czego się mogą wzajemnie nauczyć?”, w: Polacy – Rosjanie: wzajemne relacje, Russian-Polish edition, Gdańsk 2007.
 • “Śmierć na żywo. Medialne misterium”, w: Co to jest filozofia kultury?, red. Zofia Rosińska, Joanna Michalik, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • “Nowoje polskoje kino”, w: Molodoje polskoje kino, Warszawa 2008.
 • “New Polish Cinema”, w: Young Polish Cinema, Warsaw 2007.
 • “Das neue polnische Kino”, w: Das junge polnische Kino, Warschau 2005.
 • “Nouvelle époque, nouveau cinéma”, w: Le jeune cinéma polonais, Varsovie 2004.
 • “Andrzej Wajda und Carlos Saura. Künstler und ihr Verhältnis zu Diktatur und junger Demokratie”, in: Diktaturbewältigung und nationale Selbstvergewisserung. Geschichtskulturen in Polen und Spanien im Vergleich, Hg. von Krzysztof Ruchniewicz, Stefan Troebst, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • “Kolorowa pustka. Piekło? Niebo?”, w: Młoda krytyka filmowa. Antologia tekstów, red. Marek Hendrykowski, Andrzej Szpulak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 • “Maski Gombrowicza”, w: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2001.
 • “Films d’etude de Łódź”, w: Kino. La Pologne fait son cinéma, and in: Kino. Film op zijn Pools, Varsovie/Brussels 2001.
 • “Ueber  die  Raumzeit-Dimension  der  Melancholie”, w: The Dialectic of the Universal and the Particular, Ed. Jonathan Hanen, Institute for Human Sciences, Vienna 1999; and in: Schuld, Gewissen, Melancholie. Akten des deutsch – polnischen Symposiums, Warschau, Oktober 1997, Ed. Paweł Dybel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw 2000.
 • “Poza utopią”, w: Szukając von Triera, red. Anita Piotrowska, Rabid, Kraków 2000.
 • “Rovigo: portret na pożegnanie”, w: Poznawanie Herberta, red. Andrzej Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
 • “Teatr, wolność, rewolucja”, w: Odyseja wychowania, Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Aureus, Kraków 1998.
 • “Rok 1990”, w: Historia kina. Wybrane lata, Wydawnictwo „Kino”, Warszawa 1998.

 

 

 

Wybór tekstów w periodykach:

 • „Dialektyka oświecenia po polsku”. „Przegląd polityczny” nr 108/2011
 • „Atheismusstreit”, Kronos 1/2011.
 • „W ruinach snu”, Kronos 4/2010.
 •  „Przeszłość wyświetlona”, Ethos nr 89/styczeń-marzec 2010, Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II, KUL.
 • “Witkacyj i sowremiennost”, Istorik i chudozhnik, 3(17) 2008, Moskwa.
 • “Racjonalista w krainie czarów”, Kronos, 4/2008.
 • “Dzieci Kronosa”, Kronos, 3/2008.
 • “Nowoje polskoje kino”, Istorik i chudozhnik, 2(16) 2008, Moskwa.
 • “Witkacy i nowoczesność”, Kronos, 4/2007.
 • “La nouvelle loi piétine”, Cahiers du cinéma, Avril 2006.
 • “Podróż sentymentalna, czyli przygody człowieka rozdwojonego”, De Musica, III/2006.
 • “Filmowe sadomaso. Debata o polskim kinie”, Tygodnik Powszechny, 47/ 2006.
 • “Pologne. Nouveau cinéma, nouveau système”, Cahiers du cinéma, Avril 2005.
 • “Albo-Albo, czyli nihilizm”, Teksty Drugie, 6/1998.
 • “Maestro e discepolo. Kieślowski su Bergman”, Close Up, Agosto-Ottobre ’98, Rzym.
 • “O nihilizmie europejskim i źródłach ponowoczesności”, Przegląd Filozoficzny, 4/1997.
 • “Il  vuoto colorato”, Ou, Riflessioni e provocazioni, Vol. VII, 2/1997, Cosenza.
 • “Jak można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego”, Pamiętnik Literacki, 4/1995.
 • “Teatr, wolność, rewolucja” (J.W. Goethe), Przegląd Filozoficzny, 4/1995.
 • “Myślenie Wodzińskiego”, Nowe Książki, 2/1994.
 • “Rovigo: portret na pożegnanie” (Zbigniew Herbert), Teksty Drugie, 3/1993
 • “Czesława Miłosza portret trumienny”, Arka, 47/1993.
 • “Różewicz – Herostrates”, Arka, 37-38/1992.
 • “Shoah po polsku”, Tygodnik Literacki, 12/1991.

 

 

Wykłady i konferencje:

2014

 • IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Byt - nicość - nihilizm, Warszawa, 24-26.04.2014 r. (referat: Historia nihilizmu, współorganizacja konferencji)

2013

 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Różnica - tożsamość - zmiana, Warszawa, 18-20.04.2013 r. (panel dyskusyjny: Tożsamość społeczeństwa polskiego dzisiaj, prowadzenie i głos w dyskusji)

 

2012, 18 października – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja „Ferdydurke is not dead” w związku z 75. rocznicą wydania „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Referat pt. „Kupa ludzka” a problem nieuwarunkowania. Przyczynek do przyszłej możliwej antropologii.

 

2012, 26-28 kwietnia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNH. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka). Referat pt. „Nieskończoność – nieobecny horyzont kina współczesnego”.

 

2012, 29-30 marca –  Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Kultury Współczesnej; Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat przedstawiony w kinie Andrzeja Munka a współczesne definicje totalitaryzmu”. Prowadzenie paneli dyskusyjnych wraz z referatami wprowadzającymi:  Obraz świata jako instrument władzy? oraz Munk i inni. Kino a dawne i nowe pytania o totalitaryzm.

 

2011, 27-29 października, 2011, w siedzibie Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Referat „Banalizacja nihilizmu” wygłoszony na konferencji IS PAN pt. „NIHILIZM I NOWOCZESNOŚĆ”.

 

2011, 6-7 października – Department of Scandinavian Studies and Linguistics, University of  Copenhagen. Prelekcja „Polish Cinema Now” wygłoszona na konferencji  “New Polish and Other Eastern European Cinema”

 

2011, 27 czerwca –  40. Lubuskie Lato Filmowe, Łagów Przygotowanie i prowadzenie konferencji „Ile polskości w polskim filmie?”. Referat inauguracyjny pt. „Ile narodu w kinie?”

2011, 9-13 maja - Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Historii Literatury Polskiej XX. Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości literackiej i myśli Czesława Miłosza pt.: „Miłosz i Miłosz”. Wygłoszenie odczytu pt. „Dialektyka oświecenia po polsku. Legendy nowoczesności”.

2010, 10 grudnia – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW. Konferencja pt. „O metodzie w kulturoznawstwie”. Wygłoszenie referatu: „Audiowizualność w perspektywie antropologicznej”.

2009,3-5 grudnia - Cornerhouse, Manchester, University of Central Lancashire, Preston and Salford University, międzynarodowa konferencja “Polish Cinema in International Context”. Prezentacja wykładu: “The image of the shadow. Communist past in the contemporary Polish cinema”.

2008, 29 maja - London Film Academy, BFI Southbank Studio, London, “The History in Andrzej Wajda’s Films” – wykład w cyklu SHORT COURSE: POLE POSITIONS; www.londonfilmacademy.com

2008, 5-8 lutego – Cykl wykładów dla izraelskich nauczycieli: “Polish Cinema as a Master of the History Lesson”, Mashmaut Center, Kiryat Motzkin; Polish Institute, Beit Asia, Tel Aviv; Ministry of Education of Israel, Department of Social Education, Jerusalem; Beit Belgia, The Hebrew University, Jerusalem; www.polishinstitute.org.il

2008, 29 stycznia - Yale University, Luce Hall Auditorium, The MacMillan Center,           wykład “Documentary Films by Young Polish and Russian Filmmakers” na przykładzie projektu “Russia-Poland. New Gaze”.

2007, 7-10 grudnia – prowadzenie cyklu wykładów “Israel-Poland. New Gaze”, Sam Spiegel Film & TV School, Jerusalem; www.newgaze.pl

2007, 6 grudnia – wykład “Pandora’s Box. The Image of Jews in Polish Documentary Film After 1989”, Mishkenot Sha’ananim, Jerusalem Cinematheque oraz Hebrew University, Jerusalem; www.culture.pl

2007, 22-23 lutego – koncepcja, organizacja i prowadzenie konferencji “Kogo kręci kino historyczne?”, Muzeum Historii Polski, Warszawa; www.muzhp.pl

2006, 13-17 października – prowadzenie warsztatów i cyklu wykładów “Russia-Poland. New Gaze”, Saint-Petersburg Institute of Cinema and Television w Petersburgu; www.newgaze.info

2006, 12-13 maja - prowadzenie warsztatów i cyklu wykładów “Russia-Poland. New Gaze” (II), Gerasimov Institute of Cinematography, Higher Courses for Scriptwriters and Directors w Moskwie.

2005, 27-30 kwietnia - prowadzenie warsztatów i cyklu wykładów “Russia-Poland. New Gaze” (I), Gerasimov Institute of Cinematography, Higher Courses for Scriptwriters and Directors w Moskwie.

2004, 18-21 lipca– wykład “A New Polish Cinema” w panelu “Contemporary Filmmaking in Eastern Europe”podczas Special Warsaw ASN Convention (Association for the Study of Nationalities) na Uniwersytecie Warszawskim.

2003, 12-15 czerwca – Udział w konferencji międzynarodowej: “Diktaturbewältigung, Erinnerungspolitik, Geschichtskultur. Polen und Spanien im Vergleich” (Willy-Brandt-Zentrum der Universität Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Stiftung Kreisau für europäische Verständigung) Wrocław i Krzyżowa. Prezentacja referatu: „Carlos Saura und Andrzej Wajda: Verarbeitung von Diktaturerfahrungen im Film”.

 

1997, 20-24 października – Udział w polsko-niemieckiej konferencji “Sumienie, wina, melancholia”, (Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Kolonii). Prezentacja referatu “O czasoprzestrzeni melancholicznej”.

 

1997, maj - Wykład “Ueber die Raumzeit-Dimension der Melancholie”, IWM Junior Fellow Conference, Institute for Human Sciences, Wiedeń.

 

Udział w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Członek The International Federation of Film Critics FIPRESCI
 • Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego
 • Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 • Członek stowarzyszenia młodych filmowców „Film 1,2” 
 • Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach