Agnieszka Smaga, dr

 

Kariera naukowo-artystyczna:

 

Agnieszka Smaga, ur. 19.07.1973, literaturoznawca, artysta grafik. W latach 1993-1997 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1995 do 2001 grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskała stopnie naukowe: magistra filologii polskiej w 1997 (UMCS), doktora nauk humanistycznych w 2005 roku (UMCS); magistra sztuki  i artysty-grafika w 2001 (ASP).

W latach 1999-2008 zatrudniona była jest w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Zainicjowała tam w 2003 roku powołanie Zespołu Literatury Porównawczej IFP (UMCS), następnie w 2004 roku koordynowała wymianę międzynarodową polsko-szwajcarską z Uniwersytetem we Fryburgu, a dwa lata później wykładała literaturę polską w tamtejszym Instytucie Literatury Powszechnej i Porównawczej. W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Zakładem Komparatystyki UW, rok później została tam zatrudniona i od 2008 do 2011 roku była koordynatorem specjalności Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej. Od 2008 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kultury XX wieku na WNH UKSW i jest opiekunem Koła Fotograficznego FOTOgraty.

Obecnie bierze czynny udział w realizacji programów badawczych w ramach Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych (kierownik prof. UW dr hab. E. Szczęsna, ) i grantu MNiSW – Struktura przekazu digitalnego aspekty semiotyczne, semantyczne, komunikacyjne (kierownik prof. UW dr hab. E. Szczęsna).

Równolegle pracuje na umowę-zlecenie jako grafik w Agencji Wydawniczej „Gens”. Prezentowała swoje malarstwo na wystawach zbiorowych, m.in. w: Petersburgu (1990), Pradze (1991), St. Gallen (1999), Warszawie (1998, 2000, 2001), Paryżu (2001) i indywidualnych w: Lublinie (1999), Kielcach (1999), Fryburgu (2002, 2005), Bernie (2003). Jest zwycięzcą konkursów na znaki graficzne, np.: „aua extrema” (Narodowe Targi Szwajcarii „Expo.02”), „phisio fit ryser”.

Otrzymała szereg wyróżnień naukowych: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 1995/96 i 1997/98, nagrodę Dziekana Wydziału Humanistycznego (UMCS), Stypendium Konfederacji Szwajcarskiej (2001-2002) i stypendia artystyczne: wyjazd plenerowy do Petersburga (1990),  Pragi (1991), staż w Szkole Projektowania w St. Gallen 1997.

 

Specjalność  naukowa: historia literatury polskiej, komparatystyka interdyscyplinarna, multimedialna i transmedialna

Profil artystyczny: malarstwo i grafika użytkowa.

Tematyka  badań:

 

W kręgu zainteresowań, konsekwentnie od czasu studiów, znajdują się złożone relacje między pismem i obrazem, grafiką, min.: ich ontologia, strukturalna wspólnota sztuk, poezja wizualna, konkretna, typografia, komunikacja tekstowa i wizualna, nowe media.  Zainteresowania  badawcze skupiają się również na analizie drogi przemian, prowadzącej od intermedialnego modelu koegzystencji literatury i plastyki do transmedialnych form przekazu obecnych w internecie. Planuje w najbliższej przyszłości prześledzić, następnie zdefiniować status pisma i grafiki (w aspekcie formalnym, funkcjonalnym, estetycznym, semantycznym) w przekazach elektronicznych, głównie na stronach WWW.

 

 

Prowadzone zajęcia:

 

 • Projektowanie stron i elementy grafiki komputerowej w praktyce wydawniczej.
 • Warsztaty kulturoznawcze.
 • Podstawy projektowania graficznego.
 • Komparatystyka mediów w kontekście sztuki XX i XXI wieku.
 • Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych.

 

Najważniejsze publikacje:

 

 • Barokowy poeta, „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 1998, nr 1–2.
 • Zjawiska plastyczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego jako temat przedstawień i refleksji intelektualnych, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. J. Pacławski, t. 3, Kielce 1999.
 • Freski Michała Anioła i słowo Jana Pawła II, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 4.
 • Obrazy i wiersze formistyczne Tytusa Czyżewskiego. Metodologiczna wspólnota sztuk w perspektywie nadawczej, w: Czytanie tekstów kultury pod red. B. Myrdzik, I. Morawskiej, Lublin 2008.
 • Formizm w poezji Tytusa Czyżewskiego, Warszawa 2010.
 • Portret fotograficzny – metoda nawiązania kontaktu z modelem, aspekt etniczny i antropologiczny, „Kultura i Historia” 2010, nr 17.
 • Obrazy i wiersze formistyczne Tytusa Czyżewskiego. Komparatystyka interdyscyplinarna w perspektywie odbiorczej, w: Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, pod red. A. S. Kowalczyka, T. Wójcika, A. Zieniewicza, Warszawa 2010.
 • Portret literacki  i malarski, w: Rozprawy Humanistyczne, Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku,
  t. XIII, Wacławek 2012.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach