Joanna Pietrzak-Thébault, dr

 

 

                                                 

Joanna Pietrzak-Thébault

Adiunkt, z wykształcenia italianistka. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka (korespondent zagraniczny, obsługa prasowa) w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Publikowała także w   Przeglądzie Powszechnym, Więzi, Tygodniku Powszechnym i w prasie polonijnej. Naukowo zajmuje się historią książki i edytorstwa weneckiego w XVI w oraz czytelnictwem i związanymi z książką zjawiskami kulturowymi epoki Renesansu. Autorka kilkudziesięciu artykułów na ten temat, m.in. w "Odrodzeniu i Reformacji w Polsce", "Kontekstach", "Forum Artis Rhetoricae", "Pamiętniku Literackim" i tomach zbiorowych (aktualnie przygotowuje książkową publikację wybranych artykułów). Publikuje regularnie we Włoszech. Członkini Renaissance Society of America. Zajmuje się także problematyką romantycznej podróży włoskiej oraz francukojęzyczną twórczością polskich romantyków. Członkini redakcji wydawniczych serii naukowych „Czarny romantyzm” i „Zbliżenia – Yaklaşim”. Redaktorka wielojęzycznego tomu „Mickiewicz – Turcja – Europa” (2012). Uczestniczka zespołu opracowującego nowe wydanie Pism Zygmunta Krasińskiego; odpowiedzialna jest za wydanie francuskich pism poety.

 

Kariera naukowa:

 • Doktorat – Université Lumière Lyon 2 1994 (nostryfikowany na UW 2001) Vavassore – le „gagne-petit. Images de la librairie, mémoire du monde. Venise, XVIème siècle (Vavassore – il „Gudagninno”, obrazy ksiegarni, pamięć świata. Wenecja XVI wiek)
 • Adiunkt WNH UKSW

 

  

Specjalność naukowa i zainteresowania badawcze:

 • Szesnastowieczne  piśmiennictwo (ze szczególnym uwzględnieniem traktatów i piśmiennictwa praktycznego,”codziennego”),  książka włoska, jej obecność w polskich księgozbiorach i obiegu kulturowym
 • Petrarkizm – miejsce kobiet w XVI-to wiecznej włoskiej literaturze
 • Polsko-włoskie związki literackie okresu romantyzmu
 • Francuskojęzyczna twórczość polskich romantyków (Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński)

 

Prowadzone zajęcia: 

 • Komunikacja kulturowa epok dawnych – ćwiczenia, studia dzienne i zaoczne
 • Wielkie kultury świata – wykład z elementami konwersatorium, studia zaoczne
 • Seminarium licencjackie: kulturoznawstwo, italianistyka.
 •  

Najważniejsze publikacje:

 1. Vavassore – rodzina wydawców weneckich XVIw. W służbie idei czy pragmatyzmu ?, w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XLIII, 1999 
 2. Adam Mickiewicz. Dwa listy w Institut de France w Paryżu, w: „Blok Notes. Rocznik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”, 2000
 3. „Rozmowy chorych” Adama Mickiewicza we francuskim autografie, w: „Pamiętnik Literacki”  2005, z. 4.
 4. „Herbolario volgare” – między lekarską ambicją a zachwytem, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, PAN” 2007, nr 1
 5. Il mito di Roma – millenarismo o  “turismo storico” (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki,  Norwid ) w: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale, Uniwersytet Warszawski, IBI Artes Liberales, red. P. Salwa, wyd. Semper 2008
 6. Nieznany zespół listów Joachima Lelewela w Archiwum Miejskim w Lyonie, w: „Blok Notes. Rocznik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”, 2008
 7. Miłość w czasach Soboru. Alegoryczne klucze lektury „Orlanda szalonego”, w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, LII, 2008
 8. Krok zagubiony, krok fałszywy, krok odnaleziony – tańce na dworach w XVI wieku, w: „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 2.
 9. Moda męska w XVI w – obraz cnoty, rozumienie świata (Amedeo Quondam, Wszystkie kolory czerni), w: "Konteskty. Antropologia kultury, etnografia, sztuka”, nr 3 (286), 2009, rok LXIII, s.128 – 135, ill.
 10. Isabella Cortese – czyli alchemia urody.  Kobiece piękno w traktatach włoskich XVI w, w: „Colloquia Litteraria”, rocznik WNH UKSW, 2009
 11. Geografia di poesia, geografia d’amore. Carte geografiche nelle edizioni cinquecentesche delle ‘Rime’ del Petrarca w: Civiltà italiane e geografie d'Europa, Atti del XIX Congresso A.I.S.L.L.I. , red. Bianca Maria Da Rif , Edizioni Università di Trieste EUT,  476 p. ISBN 978-88-8303-262-2, 2009, (art. na CD rom)
 12. «(...) e ‘l mio cantar e ‘l mio scriver in carte» – scrittura pubblica, lettura privata ovvero il petrarchismo al femminile.  Entro o fuori del modello? w: Vita privata, vita pubblica nel Rinascimento, Atti del XVII Convegno Chianciano-Pienza, lipiec 2008, red. Luisa Secchi Tarugi, Istituto di Studi Umanistici F. Petrarca, Milano 2009
 13. Dokumentacja I kursu „literatury słowiańskiej”. Wyzwanie dla edytora czy filologa? – materiały seminarium „Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza – wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia”, Wyd. UW, Warszawa 2011
 14. Czy po zmierzchu widać lepiej – wieczór i noc w poezji Giacomo Leopardiego, w: Noc. Symbol – temat – metafora, seria „Czarny romantyzm”, wyd. UwB, Białystok 2011, ill
 15. Na progu nowoczesności. Renesansowa sztuka mnemotechniczna na przykładzie „Dialogu o pamięci Lodovica Dolce, „Forum Artis Rhetorice”, nr 1/2011
 16. ”La langue française est pour moi comme une chaîne…” w: Inspirations: English, French and Polish Cultures,  red. Dorota Guzowska, Małgorzata Kamecka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 211-223

 17. Dokumentacja I kursu „literatury słowiańskiej”. Wyzwanie dla edytora czy filologa? w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. Maria Kalinowska, Jarosław Ławski, Magdalena Bizior-Dombrowska, Wydawnictwa Uniwersyteu Warszawskiego, 2011 s. 27-33

 18. Czy lepiej widać po zmroku? Giacomo Leopardi i księżyc, w: Noc. Symbol – temat – metafora, red. Jarosław Ławski, Krzystof Korotkich, Marcin Bajko, Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny romantyzm”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, s. 513-524

 19. Krystyna Jaworska. Nabielak, Goszczynski i Towiański w Archiwum Begeya, przekład z j. włoskiego, “Wiek XIX. Rocznik TLiAM”, rok IV (XLVI) 2011, s. 301-323

 20. Le Cinquecentine italiane nei fondi antichi delle biblioteche polacche – misere rimanenze o tesori nascosti? I fondi antichi nel processo didattico, w: Italianistica ieri e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all’Università di Varsavia, red. Hanna Serkowska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, s. 69-75

 21. Tra l’umano e il divino: una Bibbia volgare giolitina – storia dolorosa di un libro mai stampato, w: Feritas, Humanistas, Divinitas come aspetti del vivere nel Rinascimento. Atti del XXII Convegno Internazionale (Chianciano Terme – Pienza 19-22 luglio 2010), red. Luisa Secchi Tarugi, Quaderni della Rassegna 77, Franco Cesati Editore, Firenze 2012, s. 575-584

 22. I libri eleganti e pii di Gabriele Giolito de’ Ferrari: una novità pretesa, una continuità efficace, in: Visibile teologia. Il libro sacro figurato in Italia tra Cinquecento e Seicento, red. Erminia Ardissino, Emilia Selmi, Edizioni di Storia e Letteratura, seria Temi e Testi 101, Roma 2012, s. 191-201, ill.

 23. Biedny Francuz patrzy na prawosławie – fascynacje, stereotypy, iluzje, w: Chrześcijański wschód i zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. naukowa Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak, seria: Przestrzenie kultury, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawnictwo „Pro”, Poznań 2012, s. 373-382

 24. “Miłosz jak żaba” czyli głos spod powierzchni – włoskie czytanie Miłosza, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, seria Przełomy – pogranicza. Studia literackie, Białystok 2012, s. 155-164

 25. Władysław – Wydawca Adama, w: „Sztuka Edycji”, nr (2), 1/2012, Wyd. Nauk. UMK, s. 19-25

 26. Translacja – kontaminacja – interpretacja Przekłady Piotra Kochanowskiego w świetle współczesnych mu wydań Orlanda szalonego i Jerozolimy wyzwolonej w: Sarmackie theatrum. T. 5: Między księgami, red. Maria Barłowska i Marzena Walińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. s. 65-89

 27. Herkules na rozdrożu – między ideałem rycerza a ‘męża szlachetnego” i monarchy nowych czasów, w: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, WUJ, Kraków 2012, s. 17-30

 28. Francuskojęzyczna twórczość Krasińskiego – czy, komu, po co porzebna? Rozpoznanie, w: Wokół Krasińskiego, red. Małgorzata Sokalska, WUJ, 2012, s. 11-22

 29. Adam Mickiewicz – auteur francophone ou redoutable virgule, w: red. Joanna Pietrzak-Thébault, Mickiewicz – Turcja – Europa. Mickiewicz – Türkiye – Arupa, wyd. Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie/Oficyna Wydawnicza „Errata”,  Warszawa 2012, s. 251-260

 30. Mickiewicz – Turcja – Europa. Mickiewicz – Türkiye – Arupa, red. Joanna Pietrzak-Thébault, wyd. Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie / Oficyna Wydawnicza „Errata”, Warszawa 2012, ss. 315

 31. Krasiński et Mielikowski en Sicile Les voyages des écritures romantiques, w: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. Jolanta Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, s. 81-88

 32. „Gwiazda” Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu (opracowanie tekstologiczne Agnieszka Markuszewska, z języka francuskiego przełożyła Joanna Pietrzak-Thébault), w: „Sztuka Edycji”, nr (3), 2/2012, Wyd. Nauk. UMK, s. 89-108

 33. Przepis na książkę, czyli triumf ‘nouvelle cuisine’, w: Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. Maja. Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 107-117, ill.

 34. Słownik – słowo – książka. O pożytkach, jakie mogą płynąć ze starości – wokół ‘Senilità’ Itala Sveva, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, seria Czarny romantyzm, seria I, Rozpoznania, red. Jarosław Ławski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013, s. 179-188

 35. Adam Mickiewicz, Prose artistique: contes, essais, fragments. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty Edycja krytyczna, wstęp, przekład i opracowanie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, 512 ss.

 36. Skrzydlaty Amor – przekład i komentarz, „Próby. Nieregularnik filologiczny”, nr1/2013, Białystok 2013, s. 69-75

 37. Nowe przekłady francuskich pism Zygmunta Krasińskiego – zuchwałość, potrzeba, konieczność?, Sztuka edycji 1-2/2014, s. 55-62

 38. Czytanie Petrarki: teksty, parateksty, konteksty, „Studia classica et neolatina”, X, Gdańsk 2013, red. Zofia Głombiowska, Wydawnictwa UG, s. 69-86, ill.

 39. Iskry na włosko-dalmatyńskim pograniczu, czyli Tommaseo bez granic, w: Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, red, Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, seria II, Colloquia Orientalia Bialostocensia, Białystok, 2013, s.293-306, ill.

 40. Drukowane artes memoriae - wsparcie dla pamięci czy obraz świata?", w Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich, red. Witold Konstanty Pietrzak i Katarzyna Anna Kula, Folia Litteraria Romanica 8, Leksem, Łask 2013., s. 89-100. 

 41. “Polverosi fragmenti, cotanto oltraggiati dell’ignordo tempo, & dalla varia fortuna”. Memorie dell’antico al servizio (utlie) delle Antichità della città di Roma di Bernardo Gamucci, w: Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento, red. Luisa Secchi Tarugi, Franco Cesati Editore, Firenze 2014, s. 429-438

 42. O skutkach czytania „książczydeł” – XVI-wieczna włoska kultura druku  (współautorstwo: Katarzyna Foremniak) Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, red. Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana, Collegium Colombinum, Kraków 2014, s. 147-157

 43. Język liturgiczny a język standardowy – praktyka francuska i polska, w: Znaczenie Tekst Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, seria Prace językoznawcze IFP UKSW, tom 5, red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, wyd. UKSW, Warszawa 2014, s. 413-428

 44. Kobieta w polskiej i francuskiej reklamie – zachwyt czy dyskryminacja? / Woman in Polish and French Commercials - Admiration or Discrimination? (współautorstwo: Agnieszka Sojka), w: Kobieta w mozaice kulturowej/Women in the cultural mozaic: Tom I/Volume I Rola stereotypów i kultury w kreacji kobiecości/The role of culture and stereotyps in the creation of feminity, red. E. Zawisza, M. Lubińska-Bogacka, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2014

 45. Warząchiew, mydło, igła. Książka na służbie (Wenecja, XVI w.), "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi", t. 7., 2014, s. 31-45. 

 46. Fortune and Misfortune of Italian Chivalric Literature in the Early Modern Poland, “Załącznik kulturoznawczy”,, nr 1, 2014, http://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/1.23.pdf

  Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transformation?,Załącznik Kulturoznawczy”, nr 2, 2015, http://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/1.23.pdf : s.: 212-239

 47. "Delle cose leggiadre e gentili". Ancora sulla fortuna editoriale delle opere di Boccaccio, w: Boccaccio e la nuova "ars narrandi", red. Włodzimierz Olszaniec, Piotr Salwa, Wydawnictwo Naukowe “Sub Lupa”, Warszawa 2015, s.: 71-80

 48. Lettere scritte una volta, molte volte lette. La fortuna degli epistolari nell'Italia del Cinquecento,w : Pio II nell'epistolografia del rinascimento, red. Luisa Secchi-Tarugi, Franco Cesati Editore, Frenze 2015, s. 589-598

 49. Andrzej Krzycki – Andreas Cricius (1482-1537) : évèque des paradoxes, “Seizieme Siecle,“ 2015, 11, s.: 43-57

 50. La presenza del libro italiano a Lione nel Rinascimento. Un caso particolare dell’italianismo francese, w: L'Italia e la cultura europea, red. Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta, Magdalena Wrana, Franco Cesati Editore, Firenze 2015: s.287-291

 51. Na marginesie szesnastowiecznego hebrajskiego starodruku z kolekcji Biblioteki Głównej UKSW, w: Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, red. Dorota Muszytowska, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2015, s. 105-116

 52. Humanistyka wobec nowych technologii - nowość czy reaktywacja, w: Staropolskie zwierciadło, red. Patryk Kencki, Jacek Kopciński, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2015, s. 212-228

 53. Adam Mickiewicz - accusateur ou defenseur des Francais devant la 'cour de l'histoire' (en marge du ms MAM 84 de la Bibliotheque Polonaise a Paris), w: Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, red. Prosper Eve, Justyna Bakda, Jean Ronald, Association des Amis d’Auguste Lacaussade, La Réunion 2015, s. 51-64

 54. Piękno Italii i niewygody podróży. Na marginesie I Pieśni 'Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu', w : Piękno Juliusza Słowackiego. Tom III Metamorphosis, red. Jarosław Ławski, Anna Janicka, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, s. 355-364

 55. Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. Joanna Pietrzak-Thebault i Łukasz Cybulski, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2015, ss. 367 + I-VIII 

 56. Mistrz i uczennice - o kobiecych lekturach, na marginesie "Dell'istitutione delle donne" Lodovica Dolcego, w: Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, red. Anna Loba, Joanna Dimke-Kamola, Studia Romanica Posnaniensia XLII/3, Poznań 2015, s. 197-205

 57. Tra il ridere e la forca – la figura di Niccolò Franco », in: Comico e tragico nella vita del Rinascimento, red. Luisa Secchi-Tarugi, Franco Cesati Editore, Frenze 2016, s. 423-432

 58. Przestrzeń klasztoru, przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja, red. Łukasz Cybulski, Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2016, ss. 490 (w druku)

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach