Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW dr hab.

Anna Czajka-Cunico

 

Stanowisko, pełnione funkcje:

            Prof. nadzwyczajny

Kierownik Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości WNH UKSW

Opiekun umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Genui 2013-2016.

  

Prowadzone zajęcia:

            Wstęp do kulturoznawstwa, wykład

Analiza i interpretacja tekstów kultury, seminarium 2008/2009, 2009/2010

Współczesne koncepcje kultury, seminarium, 2009/2010, 2010/2011

Wprowadzenie do problematyki tożsamości, dialogu kultur i międzykulturowości, wykład, konwersatorium 2010/2011, 2011/2012

Podstawy dialogu i polilogu kultur, konwersatorium.

Dialog-polilog kultur i filozofii (konwersatorium z elementami translatorium z języka niemieckiego)

Filozoficzne koncepcje kultury II

Seminarium licencjackie 2009/2010

Seminarium magisterskie od 2012

 

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Naukowego Centro Studi Antonio Balletto www.centrostudiantonioballetto.it

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie, Kolonia

Wiener Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie

PEN Club

 

 Zainteresowania naukowe i tematyka badań:

            teorie i filozofia kultury

międzykulturowość

poezja i narracja w kulturach

teoria obrazu

 

Wybrane publikacje: 

Czlowiek znaczy nadzieja. O filozofii Ernesta Blocha, Wydawnictwo FEA, Warszawa 1991, 312.

Tracce dell’umano. Il pensiero narrante di Ernst Bloch, Diabasis, Reggio Emilia 2003, 232 s.

Ernst Bloch, Das Abenteuer der Treue. Briefe an Karola 1928-1949, red. Anna Czajka, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, 268 s.

Poetik und Ästhetik des Augenblicks. Studien zu einer neuen Literaturauffassung auf der Grundlage von Ernst Blochs literarischem und literaturästhetischem Werk, Duncker & Humblot, Berlin 2006, s. 384.

Margarete Susman, Il senso dell’amore, red. Anna Czajka, Diabasis, Reggio Emilia 2007.

            Ernst Bloch, Ślady, przekład, wstęp i przypisy Anna Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 210 [Wstęp, s. ix-xxxiv; Przypisy, s. 201-209].     

           

Autofiktion. Neue Verfahren literarischer Selbstdarstellung, red. Martina Wagner-Egelhaaf,,Anna Czajka-Cunico, Richard Gray, w Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII Germanistenkongresses in Warschau 2010, red. F. Grucza, Band 8, Peter Lang, Bern u.a. 2012, s. 127-251 [Einleitung, s. 129-132]. [Materiały XII Kongresu Germanistów w Warszawie 30.07.-07.08.2010, redakcja materiałów sekcji Autofiktion pod przewodnictwem M. Wagner-Egelhaaf (Uni Münster), A. Czajka-Cunico (UKSW Warschau), R. Gray (Uni Washington)].

 

            Kultury świata w dialogu, red. i Wstęp Anna Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 324 [Wstęp, s. 9-28].

           

            Wielkie Księgi ludzkości, red. i Wstęp A. Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s.317 [Wstęp, s. 9-28].

            Międzykulturowość i filozofia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, s. 216.

Antonina Kłoskowska, Alle radici delle culture nazionali, red. Anna Czajka, wprowadzenie Zygmunt Bauman, z listem Karola Dedeciusa, Diabasis, Reggio Emilia 2007.

            Jan Białostocki, Il cavaliere polacco e altri saggi dell’arte e di iconologia, red. A.            Czajka, trad. M. Bacigalupo, „Biblioteca di Cultura Polacca”, Mimesis, Milano 2015,   s. 348.

            Stanisław Brzozowski, Cultura e vita, red. Anna Czajka e Gerardo Cunico, trad. L. Masi,             riv. A.Czajka/G. Cunico, „Biblioteca di Cultura Polacca”, Mimesis, Milano 2016, s. 225.

 

 

Wybrane artykuły ostatnich lat:

Moniki Bulaj fotografie Dziecięctwa Bożego, w ”Konteksty”, (Warszawa), 2010 (nr 2/3, 289/290), s. 334-341.

Un’esperienza estetica di interculturalità religiosa: le Genti di Dio viste da Monika Bulaj, in: Culture e religioni: la pluralità e i suoi problemi, red. G. Cunico i D. Venturelli, il melangolo, Genova 2011, s. 285-298.

Ästhetische Kommunikation zwischen kulturellen Andersheiten, in: Der asymmetrische Westen. Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, red. Barbara Henry i Alberto Pirni, transcript,  Bielefeld 2012, s. 81-92.

Anfänge, Stadien, Probleme und Aufgaben interkultureller Philosophie. Ein Gespräch  zwischen Anna Czajka und Franz Martin Wimmer, in: Der asymmetrische Westen. Zur Pragmatik der Koexistenz pluralistischer Gesellschaften, red. Barbara Henry und Alberto Pirni, transcript,  Bielefeld 2012, s. 255-272.

            Pensiero narrante ed esperienza dell’amore , w I sogni di cui è fatta la materia, red. nauk. Nicola Alessandrini, Cinzia Carantoni,  Susil, Carbonia, 2013, 115-124.

Margarete Susman o istocie liryki, w Seminaria Bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski i inni, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, 417-429.

 

            Zwrot wizualny a obrazy chwili, w Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch i Michał Gulik, Gdańsk, Katedra 2015, 313-325.

O potrzebie studiów włoskich, w Polska i Włochy w dialogu kultur, red. L. Masi, E. Nicewicz, M. Woźniewska-Działak, 2016 (w druku).

Übersetzungsphilosophische Bemerkungen anhand von P.C. Boris Modell einer simultanen Lektűre von Grossen Schriften, Alber, Freiburg 2016, 22 str. (w druku).

 

Nagrody:

Nagroda: Ernst-Bloch-Förderpreis der Stadt Ludwigshafen am Rhein 1988.

Nagroda:  “Premio Internazionale di Saggistica Salvatore Valitutti” 2004.

“Menzione speciale - Premio Internazionale di Saggistica Salvatore Valitutti” 2008.

 

            Granty:

Udział w we włoskich programach badań narodowych PRIN (Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale):

2007-2010, „Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea“  .

od 2011, PRIN “La riflessione morale di fronte al mind/body problem”.

Kierownik grantu NPRH “Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech”

Projekt na Uniwersytecie w Tybindze Margarete Susmans  poetische Metaphysik als Grundlage des Dialogs der Kulturen na zaproszenie Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Projekt współpracy bilateralnej z Uniw. w Genui „Myśl kulturoznawcza i filozofia włoska; relacje kultura-filozofia“.

 

Organizacja konferencji:

spotkania kulturoznawcze na WNH UKSW: "Wojny  kulturowe dzisiaj", wykład prof. J. Burszty, 11 grudnia 2012 r.  Dyskusję poprowadziła prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico. „Doświadczenie estetyczne międzykulturowości religijnej”, 15 listopada 2011 r., campus Dewajtis, spotkanie z artystka fotografikiem i pisarka Moniką Bułaj z udziałem Ks. Prof. Jarosława Różańskiego i prof. Jacka Kopcińskiego, „Narodziny, rozwój i perspektywy badawcze kulturoznawstwa polskiego”, spotkanie z prof. Andrzejem Mencwelem  17 stycznia 2012 r., INNY / JA. O praktykowaniu etosu pogranicza, 29 lutego 2012 r., spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem ośrodka „Pogranicze” w Sejnach.

Konferencja Kultury świata w dialogu, 2 czerwca 2010 r. (z udziałem N. Pawlak, M. Religi, K. Pachniak, K. Gawlikowskiego, P. Boskiego i innych przedstawicieli różnych uczelni w Polsce)

Konferencja międzynarodowa Wielkie Księgi ludzkości , 13 czerwca 2013 r., z udziałem m.in.  M. Bały, K.-J. Kuschela (Uniwersytet w Tybindze), G. Cunico (Uniwersytet w Genui).

Panel Kulturoznawstwo i międzykulturowość organizowany we współpracy WNH z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, 20 lutego 2015 r. z udziałem m.in. ks.prof. M. Bały, N. Pawlak (UW), W. Kunickiego (Uniwersytet Wrocławski), J. Nikitorowicza (Uniwersytet w Białymstoku), J. Kurczewskiej (IFiS PAN).

Konferencja międzynarodowa Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech, Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski, 3 czerwca 2016, z udziałem Andrzeja Walickiego, Jensa Herltha, Gerardo Cunico i in.

 

 

Udział w konferencjach:

Uczestnictwo w panelu na Światowym Kongresie Filozofii Międzykulturowej X. Internationaler Kongress fűr Interkulturelle Philosophie. Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische Perspekitven, Wien 8.5. – 11.5. 2013, panel 9 maja 2013.

 

Uczestnictwo w panelu na 9. Naukowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum Bezpieczny Świat. Zrozumienie• Zaufanie •Odpowiedzialność. A  secure World•Understanding• Trust•Responsability, Poznań 4-7 lipca 2013, panel 5 lipca.

 

Referat Zwrot wizualny o obraz chwili na II Zjeżdzie Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Kraków 19 września 2013.

 

Referat Wyzwanie nihilizmu a międzykulturowość na konferencji Byt Nicość Nihilizm, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, UKSW 24-26 kwietnia 2014 r.

 

Konferencja Genesis – Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), 21-22 stycznia 2015, UKSW Warszawa, referat Abraham – praojciec monoteizmów.

Konferencja międzynarodowa Über-Setzen. Sprachdiversität und Hermeneutik, Bonn-Bad-Godesberg, maj 2015, referat Übersetzungsphilosophische Bemerkungen anhand von P.C. Boris Modell einer simultanen Lektüre von Großen Schriften.

Konferencja międzynarodowa: Emozioni, affetti, sentimenti, tra natura e libertà,  Genua, 28-29. 09. 2015, wystąpienie: Possiamo ancora sperare? Le aporie dell̒odierno affective turn e le teorie degli affetti del primo Novecento.

Prezentacja Jan Białostocki, Il cavaliere polacco e altri saggi di storia dell̒arte e di iconologia a cura di Anna Czajka prefazione di Lauro Magnani. Udział wzięli: Claudia Cieri Via (La Sapienza Università di Roma), Lauro Magnani (Università di Genova), Anna Czajka (Università Card. Wyszyński di Varsavia), Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma vicolo Doria 2, Roma 17 listopada 2015 r.

Prezentacja książki Jan Białostocki, Il cavaliere polacco 18 marca Palazzo Reale z udziałem prof. Gianni Sciolla, prezydenta Stowarzyszenia Włoskich Krytyków Sztuki.

Konferencja Filosofia e politica: i casi di Bloch e Heidegger, Uniwersytet w Genui, 5 maja 2016 r.

Konferencja międzynarodowa Kraft, Macht und Gewalt der Bilder in interkultureller Perspektive, Uniwersytet w Wiedniu, 21-24 września 2016 r., referat Bilder interkulturell. Horizont der Hoffnung.

Konferencje międzynarodowe Nostalgie del futuro. Echi del messianismo fra l’Europa e le Americhe, Uniwersytet w Genui 15-16 listopada 2016 i UCEI Rzym 17 listopada 2016 r.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach