Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr hab., prof. UKSW

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
brygida.pawlowska@gmail.com

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE:

Kierownik Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (IFKiK, WNH UKSW)
Opiekun specjalizacji kulturoznawczej „Media w kulturze”
Przewodnicząca Komisji Konkursowej w Konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską Napisaną w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW
Redaktor Naczelna internetowego czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Członek Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych  (Wydział Polonistyki UW)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Jest literaturoznawcą o orientacji interdyscyplinarnej, specjalizuje się w zakresie poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej (zwł. literatura, film, reklama);

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE:

 – Sens i chaos w grotesce literackiej. Od „Pałuby” do „Kosmosu”, Universitas, Kraków 2002.

Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

 – Wejrzenie w otchłań. O „Tataraku” Jarosława Iwaszkiewicza i jego zapomnianej ekranizacji, [w:] Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych, red. Grażyna Darłak, Iwona Melson, Iwona Mida, Katowice 2013.

–The Sacred and the Scandal: On Religious References in Advertising, translated by M. Aleksandrowicz-Wojtyna, “Tekstualia. A Special Selection of Articles. Indeks Plus” (wyd. grudzień 2013).

Sacrum i skandal. O nawiązaniach do religii w przekazie reklamowym, [w:] Religijność w dobie popkultury, red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Hiperbola wizualna w przekazie reklamowym (rekonesans), [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.

– Gdy Rylski spotyka się z Nabokovem…, „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1. 

Visual hyperbole in advertising (reconnaissance), „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1.

– Zmącone obrazy. O poetyce dysonansu międzytekstowego w filmach apokryficznych Andrieja Zwiagincewa, „Studia Kulturoznawcze” 2014 nr 2.

– Lolita po polsku. Na przykładzie „Dziewczynki z hotelu „Excelsior” Eustachego Rylskiego, [w:] Uwięzione w grzeczności. Obrazy kobiecych inności w tekstach literackich, red. B. Walęciuk-Dejneka, Ł.A. Wawryniuk, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2015.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE:

Organizowała następujące konferencje naukowe:

  1. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia, UKSW, 2 czerwca 2014 r. (z dr Agnieszką Smagą)
  2. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia, UKSW, 26 września 2014 r. (z dr Agnieszką Smagą)
  3. Pierwsza Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury, UKSW, 18 lutego 2015 r. (z mgr Moniką Jazownik)
  4. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Szybkość w kulturze, UKSW, 20-21 maja 2015 r. (z dr Agnieszką Smagą)

HOBBY: 

Bardzo stare pocztówki i takież fotografie, koty.

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach