Magdalena Ślusarska, dr

Prowadzone zajęcia:

 

 • Instytucje i media kultury współczesnej.
 • Seminarium licencjackie.
 • Seminarium magisterskie.

 

 

 

Książki:

 

 • M. Ślusarska, Powstanie Warszawskie w literaturze pięknej, Warszawa 2002.
 • M. Ślusarska, Paweł Ksawery Brzostowski, Warszawa 2000.

 

Artykuły:

 

 • M. Ślusarska, Motywy antyczne w kaznodziejstwie oświeceniowym czasów stanisławowskich, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012.
 • M. Ślusarska, „My mocą Boga wsparci, ocalając wiarę” – motywy religijne i obrzędowe konfederacji barskiej, [w:] Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje, red. A. Buchmann i A. Danilczyk, Warszawa 2010.
 • M. Ślusarska, „Rzeczpospolita jako pani praw i ustaw swoich zgwałcona”, czyli rzecz o konfederacji barskiej (1768-1772), „Wiadomości. De la Pastoralle Catholique Polonaise en Suisse” XII 2008/I 2009 [Zurich], nr 447/448.
 • M. Ślusarska, Targi książki, czyli taniec z gwiazdami, „Wiadomości Księgarskie” 2008, nr 3 [56].
 • M. Ślusarska, Katona wskazówki dla syna: Libros lege! Quae legeris, memento! (Czytaj książki! Pamiętaj, co przeczytałeś), „Wiadomości Księgarskie” 2008, nr 2 [55].
 • M. Ślusarska, Henryka Elzenberga rzeźbienie świata, „Rzeczpospolita” 5-6.04.2008, dodatek „Rzecz o książkach”.
 • M. Ślusarska, Komiks historyczny, „Dziennik” 29.11.2007, dodatek „XVI Targi Książki Historycznej” 29.11.- 2.12. 2007.
 • M. Ślusarska, Wychowały nas książki. Pora na Kereta, „Rzeczpospolita” 6-7.10.2007, dodatek „Rzecz o książkach”.
 • M. Ślusarska, Zapomniana przyjemność czytania. Dyskusyjne Kluby Książki, „Rzeczpospolita” 7-8.07.2007, dodatek „Rzecz o książkach”.
 • M. Ślusarska, Les modeles d’eveque, de cure et de paroisse au Siecle des Lumieres: continuation ou changement d’une tradition? [w:] Churches – States – Nations in the Enlightenment and Nineteenth Century, Lublin 2000.
 • M. Ślusarska, Muza litewska Stanisławowi Augustowi, albo o „litewskości” króla, „Wiek Oświecenia” 1999, t. 15.
 • M. Ślusarska, Felicjan Wykowski (1728-1784) – zapomiany poeta z litewskiego środowiska pijarów wileńskich, „Napis” 1999. 
 • M. Ślusarska, „Co w Polszcze Naruszewicz, to ty jesteś w Litwie” czyli o litewskich sentymentach Felicjana Wykowskiego, [w:] Senosios rastijos ir tautosakos saveika: Kulturine Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes patirtis, red. kol. D. Kuolys i in., Vilnius 1998.
 • M. Ślusarska, „Powinność i należytość”. Wzajemne relacje między właścicielami dóbr a społecznością wiejską w świetle kazań z epoki stanisławowskiej, [w:] Dwór – plebania – rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, red. M. Ślusarska, Warszawa 1998.
 • M. Ślusarska, Oświeceniowe modele biskupa, plebana i parafii. Kontynuacja czy zmiana tradycji?, [w:] Dwór – plebania – rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, red. M. Ślusarska, Warszawa 1998.
 • M. Ślusarska, Kultura literacka Wilna w dobie stanisławowskiej. Zarys wybranych zagadnień, „Wiek Oświecenia” 1998, t. 14.
 • M. Ślusarska, O teatralności Wilna w czasach stanisławowskich, [w:] Wilno teatralne, red. M. Kozłowska, Warszawa 1998.
 • M. Ślusarska, Litewskie kaznodziejstwo trybunalskie czasów stanisławowskich „O miłości ojczyzny, zgodzie i jedności obywatelów”, [w:] Lietuvos valstybe XII-XVIII a., red. kol. Z. Kiaupa i in., Vilnius 1997.
 • M. Ślusarska, Historia, [w:] B. Ogrodowska, E. Piskorz-Branekova, M. Ślusarska, Kalendarz polski. Historia i obyczaje, cz. I, Warszawa 1997.
 • M. Ślusarska, Kościół Św. Krzyża jako miejsce patriotycznej działalności kaznodziejskiej w dobie stanisławowskiej, [w:] Księga pamiątkowa kościoła Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji. 1696-1996, red. T. Chachulski, Warszawa 1996.
 • M. Ślusarska, Temas politico-civicos en los sermones de los PP. Escolapios en la Polonia de la ilustracion, „Analecta Calasanctiana” 1996 [Salamanca], a. 38.
 • M. Ślusarska, Le héros national dans la prédiction de circonstance en Pologne a l'époque de Stanislas II Poniatowski, [w:] Figures du heros national, ed. Z. Naliwajek, I. Zatorska, Varsovie 1996.
 • M. Ślusarska, Między sacrum a profanum. O obrzędowości powstania kościuszkowskiego, „Wiek Oświecenia” 1996, t. 12.
 • M. Ślusarska, Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej: inspiratorzy – twórcy – odbiorcy, „Napis” 1995. [Pogłębiona i rozszerzona polska wersja wystąpienia na seminarium naukowym w Paryżu w 1994 r. zorganizowanym przez Voltaire Foundation nt. Literature – public – public opinion – Predication de l’Eglise catholique en Pologne a l’epoque de Stanislas Auguste: ses instigateurs, ecrivains et auditeurs.)
 • M. Ślusarska, „Obca przemoc” i „domowa zdrada” w kaznodziejstwie okolicznościowym lat 1792-1796, [w:] Bo insza rzecz jest zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., red. A.Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995.
 • M. Ślusarska, Michał Franciszek Karpowicz (1744-1803), [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, t. 2, red. T.Kostkiewiczowa i Z.Goliński, Warszawa 1994.
 • M. Ślusarska, Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Napis” 1994.
 • M. Ślusarska, Zagadnienia polityczne i społeczne w kazaniach OO Pijarów w Polsce wieku Oświecenia, [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku, red. naukowa I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa – Kraków 1993.
 • M. Ślusarska, Sejm Czteroletni w okolicznościowym kaznodziejstwie lat 1788-1790, [w:] Ku reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka. Zbiór artykułów i rozpraw poświęconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, praca zbiorowa, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1992.
 • M. Ślusarska, Konstytucja 3 Maja w kaznodziejstwie okolicznościowym lat 1791-1792, [w:] „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja, praca zbiorowa, red. T.Kostkiewiczowa, Warszawa 1992.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach