Rekrutacja

   Rekrutacja na Podyplomowe Studia Logopedyczne.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2018/19 rozpocznie się

8 maja 2018 r.

Czesne za semestr studiów wynosi  2 150,00 zł.

Studia trwają dwa lata ( cztery semestry ).

Kontakt:

Elżbieta Kołodziej

e.kolodziej@uksw.edu.pl

tel. 22 561 89 51

Wymagania dla kandydatów:

  • nienaganna wymowa,
  • prawidłowy zgryz i budowa narządów mowy,
  • prawidłowy słuch potwierdzony audiogramem,
  • ukończone wyższe studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra.

Sposób rekrutacji to zalogowanie się do systemu rekrutacji na stronie głównej UKSW, lub bezpośrednio przez link  https://podyplomowe.uksw.edu.pl

Warunkiem przyjęcia jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej oceny.

Informacje o rozmowie kwalifikacyjnej podane zostana w późniejszym terminie. 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy z dokumentami:

  • kwestionariusz pobierz druk ,                 
  • 1 zdjęcia legitymacyjne,
  • CV,
  • dyplom wyższych studiów magisterskich
  • audiogram (badanie słuchu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w dni robocze w godz. od 8.00-15.30.

Kontakt:

Elżbieta Kołodziej - obsługa administracyjna

mail: e.kolodziej@uksw.edu.pl

tel. 22 561 89 51

dr Joanna Zaucha -  p.o kierownika Podyplomowego Studium Logopedycznego

 

mgr Alicja Melon- logopeda, opiekun merytoryczny podyplomowego Studium logopedii

od poniedziałku do środy w godz. 20.00-21.00

tel. kom. 690 043 314

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach