Decyzje i zarządzenia dziekana

 

  • Powołanie Komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości --> pobierz dokument
  • Powołanie Komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Muzeologii --> pobierz dokument
  • Zarzadzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych dotyczące przeprowadzania egzaminów (dla pracowników): pobierz dokument
  • Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziekana i Prodziekanów Wydziału: pobierz dokument
  • Decyzja nr 1 z dnia 21.12.2016 r. Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w sprawie sporządzenia matryc efektów kształcenia dla specjalizacji: pobierz dokument
  • Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu weryfikacji opisu przedmiotu w systemie USOS: pobierz dokument
  • Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia opisu przedmiotu wpisanego do systemu USOS: pobierz dokument
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach