specjalizacja kolekcjonerstwo - rzeczoznawstwo - rynek sztuki

 

Specjalizacja 

KOLEKCJONERSTWO – RZECZOZNAWSTWO – RYNEK SZTUKI

 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA ECTS

LICZBA GODZIN

RODZAJ ZAJĘĆ

RODZAJ ZALICZENIA

OBOWIĄZKOWY

Historia kolekcjonerstwa

Historia kolekcjonerstwa XIX/XX w. Kolekcjonerstwo współcześnie

4

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

Rynek dzieł sztuki – dzieje i mechanizmy

(ćwiczenia)

4

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

Rzeczoznawstwo, metodologia badań i rozpoznanie stanu zachowania dzieł sztuki

(ćwiczenia)

2

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

Kreowanie marki na ryku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreowanie marki galerii.

3

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

Dokumentacja obiektów

(ćwiczenia)

4

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury

3

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

Przestępczość przeciwko zabytkom.  Przemyt sztuki.  Falsyfikaty na rynku antykwarycznym. Straty wojenne

2

30

konwersatorium

Zal/o

TAK

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach