Dodatkowe dyżury Pełnomocnika Dziekana WNH ds. Praktyk

Dodatkowe dyżury Pełnomocnika Dziekana WNH ds. Praktyk 
- dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak - odbędą się w następujących terminach:

3 czerwca - sobota, 11.30-13.00, dziekanat
6 czerwca - wtorek, 13.30-15.00, s. 112
12 czerwca - poniedziałek, 11.30-13.00, s. 112
13 czerwca - wtorek, 13.30-15.00, s. 112
19 czerwca - poniedziałek, godz. 11.30-13.00
20 czerwca - wtorek, godz. 13..30-15.00

Bardzo proszę o rozliczenie praktyk w wyżej wymienionych terminach.

 

Spotkanie z australijską agencją edukacyjną Australia Study

Biuro Karier  UKSW zaprasza na spotkanie z australijską agencją edukacyjną Australia Study, która opowie o programie Study &Work in Australia. Na spotkaniu dowiesz się między innymi o wizach do Australii, wymaganiach urzędu imigracyjnego, australijskim systemie edukacyjnym, możliwościach pracy oraz kosztach wyjazdu, a także urokach i codziennym życiu w Down Under. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 13:30 w sali 1556. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia prosimy kierować na adres biurokarier@uksw.edu.pl w temacie wpisując AUSTRALIA a w treści swoje imię + nazwisko + kierunek studiów.

Sprawozdanie z wizyty studyjnej prof. Nuno Miguela da Silva Jorge

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z wizyty studyjnej profesora Nuno Miguela da Silva Jorge z Lizbony (Portugalia), który gościł na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w dniach 8-16 maja 2017 r.

Z poważaniem

dr Piotr Dejneka

Sprawozdanie do pobrania

 

Spotkanie z prof. Włodzimierzem Szturcem

Z radością zapraszamy wszystkich na spotkanie z Profesorem
Włodzimierzem Szturcem. Znany badacz literatury i teatru, wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie spotka się z nami jako
dramaturg.

2 czerwca, o godz. 13 w sali 225 (kinowej, łącznik, poziom -1,
kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5) porozmawia o swoim dramacie
„Zwiastowanie”, który ukazał się w tomie „Trauma. Dramaty”
(Białystok 2015). Będzie to też okazja, by zobaczyć zarejestrowane
przez TV fragmenty inscenizacji dramatu „Magnifikat” z Teatru
Współczesnego w Szczecinie (1995, reż. Anna Augustynowicz)

Spotkanie poprowadzą prof. Jacek Kopciński i dr Joanna
Pietrzak-Thébault.

ZAPRASZAMY!

 

Zajęcia z prof. Mafaldą Gomes z Portugalii

Szanowni  Państwo,  Czytaj więcej »

Środki finansowe dla czasopisma "Colloquia Litteraria"

Zgodnie z decyzją nr 505/P-DUN/2017 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżeszego Wydział Nauk Humanistycznych otrzymał środki finansowe na lata 2017-2018 w wysokości: 112 805 złotych na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę pn.: Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Colloquia Litteraria".

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KOMIZM HISTORYCZNY

Katedra Historii Języka Polskiego IFP UKSW
ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

KOMIZM HISTORYCZNY
(24-25 października 2017 r.)
Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Czytaj więcej »

"Il Secolo di Franco Fortini"

Z okazji setnej rocznicy urodzin, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego we współpracy z Włoskim Instytucie Kultury zorganizował sympozjum, w którym wezmą udział uczeni oraz badacze dzieł Franco Fortiniego (Florencja, 1917 - Mediolan 1994), intelektualisty, krytyka i eseisty, jednej z najciekawszych postaci w kulturze Włoch XIX w. Omówione zostaną wielorakie aspekty twórczości Fortiniego, jego warsztat , reminiscencje literackie obecne w jego pracach, powiązania z poezją polską. W dniu 19 maja, na zakończenie obrad, w hołdzie Franco Fortiniemu, zostaną wykonane jego piosenki i odczytane jego wiersze z udziełem studentów laboratorium prowadzonego na UKSW przez Angelę Ottone i Alessandra Borroniego ze spcejalnym udziałem aktorki Karoliny Porcari. Odczytane zostaną również wiersze uczestnika sympozjum, włoskiego poety Fabio Scotto. Informacje w załączeniu.

Czytaj więcej »