Studia doktoranckie

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.

Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.

Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej,  a zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Obowiązek realizacji programu studiów jest jednakowy zarówno dla doktorantów stypendiowanych, jak i niestypendiowanych.

 

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA - przejdź

EFEKTY KSZTAŁCENIA - przejdź

 

UCZESTNICTWO W TOKU DYDAKTYCZNYM (PRAKTYKI DYDAKTYCZNE):

Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin w ciągu roku.

Więcej infotmacji dotyczących zaliczenia praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich - przejdź

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - przejdź

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW - przejdź

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW

a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

dyżury:

sobota, godz. 13:15-14:45, sala 328

(w następujących terminach: 8.10.2016, 22.10.2016, 5.11.2016, 26.11.2016, 17.12.2016, 14.01.2017, 28.01.2017, 18.02.2017, 4.03.2017, 18.03.2017, 1.04.2017, 22.04.2017, 6.05.2017, 20.05.2017, 3.06.2017)

konsultacje możliwe również w poniedziałki w godz. 11:30-12:30, sala 422

 

Sekretarz Studiów Doktoranckich

dr Halyna Dubyk

halyna.dubyk@gmail.com

dyżur:

wtorek, godz. 15:00-16:00, sala 422

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

wtorek-piątek, 10:00-14:00

mgr Paulina Boguta-Miller

ul. Dewajtis 5, domek nr 3
tel.: 22 561 89 63
e-mail: p.boguta@uksw.edu.pl

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach