Katarzyna Taras, dr hab.

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Katarzyna Taras

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt
członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia
członek Rady Programowej Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Operatorskiej Plus Camerimage
członkek Rady Naukowej pisma Instytutu Witkacego „Witkacy!”

ADRES E-MAIL

kasiataras@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2014 - habilitacja, nauki humanistyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2001 – doktorat, nauki humanistyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1997 – magisterium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Najnowsze kino polskie, teoretyczne aspekty sztuki operatorskiej,  pogranicze literatury i filmu, kino Bliskiego Wschodu.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Zbigniew Religa – bohater naszych czasów, „Nowajaj Polsza” 1 (170)/2015, s. 75-76.
 • Mój Pasikowski. Uwagi o dramaturgizacji obrazu w Krollu, Psach i Psach 2, „Panoptikum. Szok transformacji” 15 (22 )/2016, s. 128 – 143.
 • Operatorzy Wellesa, w: Orson Welles. Twórczość – recepcja – dziedzictwo, red. P. Biliński, B. Filip, K. Kornacki, M. Maciejewska, Gdańsk 2016, s. 72-82.

2015

 • Seriale, seriale…, „Film PRO, 3 (23)/2015, s. 16-19.
 • Znaczenie bieli w nowych polskich filmach (Dom zły, Chrzest, Miłość, Oczy mojego ojca), w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 371-382.

2014

 • Lekcja kina. Sztuka operatorska: Trzeba ostro świecić (Mieczysław Jahoda), „KINO”2014, nr 4, s. 64-66. 

 • Fenomen Smarzowskiego,  „Nowaja Polsza” 5 (163)/2014, s. 70-73.

 • Kuchnia filmowa: Mistrzowskie ujęcie – między teorią a praktyką, „KINO” 11/2014, s. 42-45.

 • Nareszcie, po prostu „Miłość”, „Nowaja Polsza” 12 (169)/2014, s. 54-57.

2013

 • Istnieć Poszczególnie – Witkacy filmowców, w: Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza Słupsk 17―19 września 2009, red. J. Degler, Słupsk 2013, s. 543-552.
 • Przypisy do G. Herling-Grudziński, 8½ podzielone przez dwa. Dwugłos o nowym filmie Felliniego, w: tenże,  Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955-1967, red. W. Bolecki, Kraków 2013, s. 989-990
 • Najważniejsze jest światło – rozmowa z Keanu Reevesem, „KINO”2013, nr 2, s. 54.
 • Najważniejsze – uchwycić esencję (Mike Leigh i Dick Pope), „KINO”2013, nr 10, s. 41-43.
 • Przeżyłem coś tak wspaniałego, że było warto (rozmowa z Maciejem Drygasem), „KINO” 2013, nr 12, s. 14-17.
 •  

2012

 • Ewan McGregor ― branie w nawias, „K MAG” grudzień 2011-styczeń 2012,  s.  152-156.
 • Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku, Warszawa 2012.
 • One Must Try Har to Get Lucky – the Phenomenon of Vadim Yusow, w: Vadim Yusow, red. M. Żebrowski, Toruń 2012.
 • Claudia Cardinale. Legenda? Ikona? Kobieta!, „K MAG” luty 2012,  s. 106-109.
 • zmysłowości, czyli o Wimie Wendersie, „K MAG” marzec 2012, s. 94-98. 
 • Kino lat 90. ― Kino kontrastów, „K MAG” maj 2012, s. 102-105.
 • Dialog, http://publica.pl/teksty/dialog.
 • Alchemia. O sztuce operatorskiej, www.stopklatka.pl, www.camerimage.pl, www.imago.org: Każdy ma swojego Davida Lyncha, czyli będzie trochę pokoleniowo (19.09.2012), Nostalgia i służebność (08.10.2012), Mistrz sugerowanego erotyzmu – Nestor Almendros i Zygmunt Samosiuk (22.10.2012).
 • Fenomen Wadima Jusowa, „Film PRO” 3 (11)/2012, s. 5-8.

2011

 • Dlaczego samobójstwo? Wrześniowa peregrynacja Witkacego, w: Kino polskie wczoraj i dziś.
 • Kino polskie wobec II wojny światowej, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, M. Guzek, Bydgoszcz 2011, s. 189-199.
 • Pozostać przy sensie (rozmowa z autorem zdjęć Piotrem Wojtowiczem), „Film PRO” 2011,
  nr 1 (5), s. 46-51.
 • Żonglowanie światłem (rozmowa z autorem zdjęć Arturem Reinhartem), „Film PRO”2011,
  nr 2 (6), s. 84-88.
 • Aktor, któremu wierzę (o Marcinie Dorocińskim, www.stopklatka.pl (17.06.2011).
 • Widzieć więcej. Na horyzoncie polskie kino, www.stopklatka.pl, (31.07.2011).
 • Federico Fellini. Oswajanie monstrów, „K MAG” lipiec-sierpień 2011, s. 78-83.
 • Filmofile, „K MAG” październik 2011, s. 136―140.
 • Alchemia. O sztuce operatorskiej, www.stopklatka.pl; www.camerimage.pl; www.imago.org:
  Dobre zdjęcia (01.09.2011), Niepokojący John Seale (15.09.2011), Andrzej Wajda i Jego operatorzy (29.09.2011), Uważny Albert Maysles (13.10.2011), Kino scenografów… Kino operatorów (27.10.2011), To, co zostaje ― zdjęcia w filmie dokumentalnym (10.11.2011), Filmować muzykę ― zdjęcia w teledysku (17.11.2011), Trzęsienie ziemi (25.11.2011).

2010

 • Skolimowski ― inspiracje, w: Skolimowski. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół Krytyki Politycznej i A. Ruszkowski, Gdańsk-Warszawa 2010.
 • Historia i kobiety, „Kino” 2010, nr 12, s. 12-16  (przedruk: „Nowaja Polsza” 2011, nr 4, s. 49-54.
 • (przypisy do) Gustaw Herling-Grudziński, Film o Oświęcimiu, w tenże: Recenzje, szkice,      rozprawy literackie 1947―1956, red. W. Bolecki, Kraków 2010, s. 523―527.
 • Chłopięca ballada ― „Poznań 56”  Filipa Bajona, w: Październik 1956 w literaturze i filmie,red. M. Zawodniak, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2010, s. 275―284. 
 • Odkochać się w Jego filmach nie można (o kinie W.J. Hasa), www.stopklatka.pl/artykuły/artykuł.asp?wi=68073 (lipiec 2010).
 • Has śnił za nas  www.stopklatka.pl/artykuły/artykuł.asp?wi=69868 (wrzesień 2010).
 • (rec.) Po prostu masala, „Kino”2010, nr 2, s. 88-89.
 • Witkacy zredukowany. „Mistyfikacja” Jacka Koprowicza, „Teatr”2010, nr 4, s. 16-17.      

 DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2015

 • Welles i jego operatorzy – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Orson Welles – Twórczość, recepcja, dziedzictwo”, zorganizowanej przez UG oraz NCK w dniach 6 i 7 maja 2015 r.
 • Libańsko-kanadyjsko-angielska wersja mitu o Edypie, czyli »Pogorzelisko« Denisa Villeneuve – referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pogranicza wielokulturowe: lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe” zorganizowanej w dniach 14-15 maja przez WNH UKSW

2014

 • Wykład, Opowiadać cieniem – F.W. Murnau i jego operatorzy,  Święto Niemego Kina w Iluzjonie Filmoteki Narodowej, Warszawa, 13.04.2014 r.
 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia?”, referat: „Witkacy i Morfina, albo bliki Witkacego”.

2013

 • Wykład, Smarzowski i mity, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 05. 2013 r.

2012 

 • Wykład o mitach, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 08.2012 r.

2010

 • Panel dyskusyjny „Przejrzeć Polańskiego”, Toruń, 10.2010 r.  (referat: „Gra w intymność. Gorzkie gody Romana Polańskiego)
 • Witkacy i film. Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną z okazji 125. rocznicy urodzin artysty, Warszawa (Muzeum Andrzeja Struga), 23.02.2010 r.

INNE AKTYWNOŚCI

2013 – udział w panelu poświęconym filmowi reklamowemu zorganizowanym w ramach działań Wajda School w Żyrardowie.

2012 - Warsztaty prowadzone dla Fundacji Tumult organizatora festiwalu sztuki operatorskiej Plus Camerimage

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach